Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag välkomnar SKL till en nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor.

Tid: 5 december 2019 9.30 – 15.30

Plats: SKL, Hornsgatan 20

Ort: Stockholm

Målgrupp: Konferensen vänder sig till chefer eller utvecklingsansvariga inom arbetsmarknad, socialtjänst, upphandling eller näringslivsutveckling. Det är en fördel om flera deltar från samma kommun då frågan spänner över många ansvarsområden.

Kostnad: 1650 kr (925 kr för deltagande via länk).

Information och anmälan: https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/inspirationsdagforokadsamverkanmellankommunocharbetsintegrerandesocialaforetag.29070.html