Sök före den 1 december till Skoopis certifiering.

Ansök före den 1 december. Om ni antas startar certifieringen i mitten av januari 2020.

Länk till ansökningsformulär: Ny certifiering för ASF