Vill ni certifieria ert ASF?

Till hösten är det dags för kommande omgång av vår populära certifiering, omgång 6. Vi gör plats för ca 20 nya ASF:er att delta. Är ni intresserade av att delta? Mejla er intresseanmälan redan nu till info@skoopi.coop Anmäl er senast 31 augusti 2021. Anmälningslänk: https://forms.gle/cbDkDKhmn3PaMB3K9

SKOOPI har tillsammans med SIS, Swedish Standards Institute tagit fram en process för certifiering av arbetsintegrerande sociala företag. Ert företag kan certifieras enligt denna specifikation. Att certifiera företaget innebär flera fördelar. Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten och kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer, samtidigt som ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era deltagare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni har en sund och livskraftig verksamhet.

Certifieringen omfattar nio områden
• Verksamhetens ändamål och inriktning
• Finansiella och ekonomiska krav
• Verksamhetens organisation och oberoende/fristående
• Personal och kompetens
• Ansvar och delaktighet i företaget
• Miljömässig hållbarhet
• Socialt ansvarstagande
• Ledningssystem
• Arbetsmiljökrav

Krav
För att antas måste er verksamhet följa den officiella svenska definitionen av Arbetsintegrerande Sociala Företag:

 1. Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
 • Ett ASF har som ambition att skapa anställningar inom företaget.
 • Företag som enbart bedriver praktik/arbetsträning och motsvarande utan att under en längre tid anställa ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
 1. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
 • Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
 • Det är positivt att medarbetare har möjlighet att bli delägare/medlemmar.
 1. De i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
 • Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
 • Den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen.
 • Ett ASF kan använda en del av sin vinst/sitt överskott till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.
 1. De är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
 • Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
 • Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att handledare som är anställda av offentlig sektor inte har något inflytande över ekonomi och styrning av företaget. De handleder alltid på uppdrag av företagets ledning.
 1. Er verksamhet har bedrivits i minst ett år och ni har en godkänd årsredovisning.
 2. Övriga krav framgår av ert SIS-dokument. För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS specifikation som ligger till grund för certifieringen. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Kostnaden för SIS specifikationen är 755 kronor och den laddar du ned och betalar här https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/foretagsorganisation-och-foretagsledning-ledningssystem/verksamhetsstyrning-och-etik/sis-pas-102018/

Det är ett omfattande arbete att certifiera en verksamhet. Räkna med att arbetet tar cirka 3 månader.

Att delta i certifieringen kostar 6 000 kr exkl moms, kostnad för SIS-dokument tillkommer.

Utbildning och handledning sker digitalt via Zoom och vi använder Loops som är en digital plattform där vi skapar, delar och använder material för certifieringen. Detta för att alla på företaget ska ha möjlighet att delta och för att spara på miljön och undvika resor. Varje företag som vill certifieras får en egen handledare från SKOOPI. Det krävs inte några förkunskaper för att delta i arbetet.

Efter godkänt arbete får företaget ett intyg som visar att den är certifierad av SKOOPI och SIS standard som är giltigt i 2 år.

Genom att fylla i formuläret nedan och skicka det godkänner du vidare kontakt och att dina uppgifter används i enlighet med GDPR.

Ni behöver mejla separat med era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, likaså registreringsbevis och om möjligt senaste verksamhetsberättelse eller årsredovisning till oss till viktoria@skoopi.coop för att vi ska kunna granska er ansökan!

Vid frågor kontakta gärna viktoria@skoopi.coop eller ring Viktoria Carlsén tel 073- 650 21 30.

Länk till ansökningsformulär: Ny certifiering för ASF