Ansök före den 16 juni. Om ni antas startar certifieringen den 27 augusti 2020.

Länk till ansökningsformulär: Ny certifiering för ASF