SKOOPI:s motivering

Hushållsfixarna i Hudiksvall är ett företag som med bibehållen respekt för verksamhetens främsta syfte lyckats ställa om från att en stor del av intäkterna kommit från arbetsträning och liknande till att nu ha huvuddelen av sina intäkter från andra tjänster. Deras slogan ”Tid för omtanke” visar tydligt på ett av de mervärden som finns i att köpa tjänster av ett ASF. De har genom det arbetet skapat en stabilare grund för företaget där de inte längre är beroende av en specifik kund eller tjänst.

Årets ASF är ett tydligt kooperativ där allas delaktighet och ansvarstagande är viktiga parametrar. Hängivenheten till de kooperativa principerna syns också i att företaget aktivt bidragit till att utveckla ASF-världens egna städutbildnings-koncept, ”Rena resurser” och utvecklat det egna konceptet ”Stolta städare”.

Hushållsfixarna är en ideell förening som startade 2004 och har idag 9 anställda. Med uppdrag inom hushållsnära tjänster, vaktmästeri och sy-tjänster finns varierande uppgifter för praktik och arbetsträning för dem som varit i långvarigt utanförskap. Inom företaget finns ett starkt engagemang för dem som fortfarande befinner sig i utanförskap och en ständig vilja att bidra till lösningar på samhällsproblem. Hushållsfixarna är en förebild och inspiration för andra ASF i Sverige. Läs mer om Hushållsfixarna på www.asf-hushallsfixarna.se