Gör en intresseanmälan att få information om Ledarutbildningen för ASF hösten 2021

ANMÄL DITT INTRESSE
Nedan kan du anmäla ditt intresse för att få information om höstens ledarutbildning för ASF-ledare. Nyss har vårens kurs haft sin avslutning med nöjda kursdeltagare. Utbildningen sker vid Långholmens Folkhögskola och utförs av SKOOPI Stockholm. Vi väntar slutligt besked om kurstimmar tilldelats vår utbildning – men det är troligt att vi kör! Det är en fortsättning på en tradition sen över 11 år tillbaka. Studierna sker på halvfart, 50% av heltid, vilket passar både anställda vid ASF och dem som vill starta ett nytt ASF. Vi kommer i stort ha samma uppskattade upplägg, mål och kursinnehåll i höst som vi hade våren 2021. Läs om upplägg och utvärdering här.BRA UTBILDNING TILL LÅG KOSTNADFÖR HELA LANDET
Det finns avgörande fördelar med det upplägg vi har. Eftersom det är en utbildning på en folkhögskola är den kostnadsfri utöver kurslitteraturen (kursen just nu kostar 750 kr). Studierna berättigar till att ansöka hos CSN om studiemedel. Vi har goda erfarenheter av att genomföra kurserna fysiskt, helt digitalt och i blandad form.

VI BYGGER PÅ HUR VÅRENS KURS VAR UPPLAGD – SE VAD DELTAGARNA TYCKTE OM DEN:
Du som vill se hur den förra kursen var upplagd och har för tema kan läsa om det här. >>> KURSEN VT 2021.
Bilderna nedan är hämtade från inslag under den förra kursens första två månader. Det är dock inte säkert att samma föreläsare kommer bidra vid höstens kurs. Men riktigt säker kan man aldrig vara …

Exempel: Oskar Rommel, framgångsrik ASF-ledare på ”M29” berättade personligt och engagerande om hur de skapat ordning och reda.
Exempel: information inför pass med Michael Wolde utgående från sin bok ”Proaktivt ledarskap – ledarskap med hjärta och hjärna”
Exempel: Mari Odenbjörk föreläste och ledde grupparbeten på temat hur ledaren och teamet på ASF kan öka sin försäljning på olika sätt.

Tja, vad tvekar du för? Det kostar inget att anmäla sig. Sprid informationen till andra, till ASF och personer du tror kan få nytta av utbildningen. Ju fler som är intresserade – ju större chans att kurserna framöver blir av!

210519 Med vänlig hälsning, Jan Forslund, kursledare och ansvarig för kursen i SKOOPI Stockholm