Gör en intresseanmälan att få information om kommande Ledarutbildningar för ASF

ANMÄL INTRESSE – PRENUMERERA REDAN NU PÅ KURSENS NYHETSBREV
Nedan kan du anmäla ditt intresse för att få information om kommande ledarutbildningar för ASF-ledare. Just nu, våren 2021, pågår landets enda ledarutbildning för ledare av ASF med 25 deltagare. Utbildningen sker vid Långholmens Folkhögskola och utförs av SKOOPI Stockholm. Det är en fortsättning på en tradition sen över 10 år tillbaka. Tidigare kurser har varit på två terminer medan den nuvarande är på en termin. Studierna sker på halvfart, 50% av heltid, vilket passar både anställda vid ASF och dem som vill starta ett nytt ASF. Det är SKOOPI Stockholms målsättning att fortsätta dessa utbildningar även i framtiden i samverkan med folkbildningen.BRA UTBILDNING TILL LÅG KOSTNADFÖR HELA LANDET
Det finns avgörande fördelar med det upplägg vi har. Eftersom det är en utbildning på en folkhögskola är den kostnadsfri utöver kurslitteraturen (kursen just nu kostar 750 kr). Studierna berättigar till att ansöka hos CSN om studiemedel. Vi har goda erfarenheter av att genomföra kurserna fysiskt, helt digitalt och i blandad form.

SE HUR NUVARANDE KURS ÄR UPPLAGD
Du som vill se hur den nuvarande kursen är upplagd och har för tema kan läsa om det här. >>> KURS VT 2021.
Bilderna nedan är hämtade från inslag under den pågående kursens första två månader. Det är dock inte säkert att samma föreläsare kommer bidra vid kommande utbildningar. Men riktigt säker kan man aldrig vara …

Exempel: Oskar Rommel, framgångsrik ASF-ledare på ”M29” berättade personligt och engagerande om hur de skapat ordning och reda.
Exempel: information inför pass med Michael Wolde utgående från sin bok ”Proaktivt ledarskap – ledarskap med hjärta och hjärna”
Exempel: Mari Odenbjörk föreläste och ledde grupparbeten på temat hur ledaren och teamet på ASF kan öka sin försäljning på olika sätt.

Tja, vad tvekar du för? Det kostar inget att anmäla sig. Sprid informationen till andra, till ASF och personer du tror kan få nytta av utbildningen. Ju fler som är intresserade – ju större chans att kurserna framöver blir av!

210211 Med vänlig hälsning, Jan Forslund, kursledare och ansvarig för kursen i SKOOPI Stockholm