Här är vår lista över certifierade arbetsintegrerande sociala företag i Sverige

Skoopis symbol för certifierade ASF