Här är listan över certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag i Sverige.

Stort GRATTIS till alla nya certifierade ASF:er.

Det är ett omfattande arbete och lång process för att genomgå SKOOPI:s certifiering enligt SIS-standard.

Alla certifierade företag uppfyller de krav som finns i SIS-standard:

– Verksamhetens organisation och oberoende/fristående

– Verksamhetens ändamål och inriktning

– Ansvar och delaktighet i företaget

– Finansiella och ekonomiska krav

– Miljömässig hållbarhet

– Personal och kompetens

– Socialt ansvarstagande

– Arbetsmiljökrav

– Ledningssystem

En certifiering är giltig i 2 år och därefter behöver varje företag göra en omcertifiering för att förnya sitt certifikat.

SKOOPI är branschorganisationen för Arbetsintegrerande Sociala Företag i Sverige!

Skoopis symbol för certifierade ASF