Vi vill lyfta fram flera fördelar med ett medlemsskap i SKOOPI. Bland annat kommer vi att erbjuda rabatt på produkter från våra medlemsföretag. 

Rabatt på utbildningsmaterial:

  • Just nu kan ni få 20% rabatt på boken Svenska på jobbet om ni mejlar er beställning till info@svenskapajobbet.se och anger att ni är medlemmar i SKOOPI.


Utvecklingslån hos Ekobanken

Ekobanken är en bankpartner med stor erfarenhet av arbetsintegrerade sociala företag och man delar också samma värderingar. Mikrofonden stödjer Arbetsintegrerande sociala företag, kooperativ och andra delar inom den sociala ekonomin med garantier och andra investeringar. Vi har nu ett erbjudande riktat till SKOOPIs medlemmar.

SKOOPIs medlemmar kan nu söka ett ”Utvecklingslån” hos Ekobanken om högst 250 000 kr till förmånlig ränta och 80 % garanti från Mikrofonden. Tillkommer gör Ekobankens villkor för lån bl a att resterande 20 % också ska ha godkända säkerheter.

SKOOPI-paketet innehåller:

  • Företagspaket med bankgiro gratis första året, värde 1 050 kr.
  • Möjlighet att söka ett ”Utvecklingslån” om högst 250 000 kr till förmånlig ränta och 80 % garanti från Mikrofonden som säkerhet.
  • 50 % rabatt på uppläggningsavgift för lån, värde 1 500 kr.
  • Minst 2 % lägre ränta.
  • Vid beviljat utvecklingslån får ni en timmes kostnadsfri rådgivning årligen kring finansiering och ekonomi i er verksamhet. 

Kontakta oss och berätta om era utvecklingsplaner! 

Kontaktperson Ekobanken: bonny.lauren@ekobanken.se

Kontaktperson Mikrofonden: ylva.lundkvist@helasverige.se

Läs mer om Ekobanken: https://www.ekobanken.se/, Mikrofonden: https://mikrofonden.se/


  • Just nu kan ni få 10% rabatt på namnskyltar eller stämplar från Koopus i Hedemora!
Koopus medlemserbjudande