Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) samt till dig som planerar eller vill göra det. Flera av föreläsarna är själva ledare på ASF och aktiva i SKOOPI.

De tog chansen att vara med i den enda nationella utbildningen i landet för ledare i ASF. Samtidigt få de ett intressant nätverk och tar del av andras erfarenheter.

Kursen startade 210107 med 25 deltagare från hela Sverige och pågår till slutet av maj 2021. Om du vill hålla koll på framtida kurser av liknande slag så prenumerera på SKOOPI Stockholms KURSNYHETSBREV.
Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen:

  • Ledarskapets betydelse och form i ett litet företag som präglas av stor delaktighet och engagemang – den inre organisationen och rutinerna.
  • Ledning för bättre affärer och relationer med den offentliga sektorns olika köpare och partners – det ena benet i ett ASF:s affärer.
  • Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv – det andra benet i affärerna. Det är ett viktigt utvecklingsområde för alla ASF.

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin, våren 2021. Enbart första och sista passet sker fysiskt på skolan i Sundbyberg. De två fysiska träffarna sker i samband med helger för att säkra att lokalerna tillåter av FHM rekommenderad fysisk distans mellan kursdeltagarna med tanke på corona.

  • Pass 1 på skolan (ev digitalt) fre 5 feb 13.00 – sö 7 feb 12.00 (egen hemuppgift innan)
  • Pass 2 genomförs digitalt över Zoom må-ti och to-fre 8.30-12.30 vecka 12
  • Pass 3 på skolan (ev digitalt) fre 7 maj 13 – sö 9 maj 9-12. Sen slutar vi.

Inför alla tre kurspassen är det uppgifter, studiebesök och litteraturstudier som ibland löses enskilt och ibland i grupp. Dessa gruppträffarna sker via internet/Zoom. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är Jan Forslund som har mångårig vana av utvecklingsarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Till varje pass bjuds också externa föreläsare in – bl.a. erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet. 

Kursen genomförs av SKOOPI Stockholm på uppdrag av Långholmens folkhögskola och i samverkan med kooperativet Tanke & Handling.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Antagning är giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår viss kurslitteratur.

Kost och logi ingår inte i kursen. Huvuddelen av maten beställer vi till självkostnadspris från sociala företag, fika ordnar vi tillsammans. Boende finns tillgängligt nära skolan. Vi ger tips på lämpliga boenden i närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till skolan med tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och regionaltåg.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett Diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda.

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller Bosse Blideman, Tanke & Handling, bosse@tankeochhandling.coop.

EXTRA TILL FÖRELÄSARE PÅ KURSENS OMRÅDEN OVAN – ANMÄL INTRESSE VIA LÄNKEN NEDAN

Har du erfarenhet, kan ämnet, vill föreläsa, gärna arbetar på ett ASF – anmäl då här om du vill föreläsa på kursen

Du kan ladda hem inbjudan nedan i form av en pdf och gärna sprida den till ASF i dina nätverk:

Adress: Löfströms allé 7, 172 66
Sundbyberg
Telefon: 08-658 16 30
E-post: info@langholmens.fhsk.se

Denna sida uppdaterades av Jan Forslund 210119