Oskar, verksamhetsledare och handledare på M29.

-Det var mer jobb än jag trodde, men ett otroligt bra och roligt upplägg. Tillsammans med andra ASF-er lär vi oss hur viktigt det är med en bra grund i allt vi gör – skaffar oss en tydlig struktur för idéerna om vad vi vill göra.

Oskar Rommel, verksamhetsledare och handledare på M29, socialt företagscenter i Sigtuna, ser fram emot en höst då de med certifieringens tydliga beskrivning i ryggen kan börja arbeta mer tveklöst med de olika momenten i verksamheten – och inleda certifiering av flera delar.

Trygghet och konkretion.

Två ord som sammanfattar Oskar Rommels upplevelse av arbetet med den certifiering som avslutades före sommaren och som han varmt rekommenderar till andra företag. Oskar:

-Ofta har man väldigt mycket tankar och idéer om vad man ska göra och hur det ska drivas. Lika ofta saknar man strukturen. Det här är ett bra tillfälle att se över sin organisation. Certifieringen är en “kvalitetsstämpel” som vi hoppas ska vara ett verktyg i upphandlingar framöver.

Det svåraste var dokumentationen. Oskar trodde att han hade koll på allt, och han hade det i sitt huvud, men upptäckte att det var tuffare än han hade trott att få ner det på papper i en lättläst form, utan att det svällde till en tjock bok.

Blandkooperativ

M29 är uppkallat efter den adress som företaget ursprungligen hade – Maskingatan 29. Det är ett “blandkooperativ” som dels ägs av andra sociala företag och dels av de anställda. Fastighetsservice, café, textil och hantverk tillhör verksamheterna. 25 är anställda och personer på arbetsträning varierar, just nu är de femton.

Oskar är 43 år och har arbetat med människor i hela sitt yrkesliv.

-Jag har en styrka i att arbeta med människor med olika behov och funktionsvariationer, att förstå dem och kunna ge dem det stöd de behöver. Och det är väldigt kul att göra det i den här formen.

Oskar har ekonomi från gymnasiet i bagaget men mycket fick på M29 han förstås lära sig under resan gång, t ex alla regler kring skatter och arbetsgivaravgifter.

Ordning på allt

Hur kom det sig att ni sökte till certifieringen?

-Det lät spännande, svarar Oskar och fortsätter:

-Jag har länge eftersträvat att ASF-erna ska få en egen branschorganisation och jag ser det här som en start. ASF-erna har ju inte funnits så länge och många känner inte till dem. Jag ser det här som ett led i att tydliggöra ASF-erna. Vi samlar oss under ett certifierat tak och kan nu berätta vad vi gör och varför.

Inom M29 var behöver stort vad gäller att se över all dokumentation och inte minst information och kommunikation – såväl externt som internt.

-Den interna kommunikationen hamnar ofta längst ned på prioriteringslistan, säger Oskar. Nu måste vi få ordning på allt.

M29 är en plattform för flera företag. Alla ingående enheter ska nu certifieras. Ytterligare två verksamheter är nu anmälda till certifiering. Det blir förmodligen en något enklare resa eftersom grundarbetet nu är gjort och verksamheterna är likartade.

Hur fungerade det att arbeta med certifieringen på webben?

-Jag brukar gilla att träffas fysiskt, att sitta ner och prata från person till person. Men för detta, och i den här formen, var det perfekt.

Post-corona-effekter

Tror Oskar att det kommer att bli mer attraktivt med arbetsintegrerande företag eller med personalägda kooperativa modeller efter cororna?

M29 har som andra företag haft det tufft under corona, med nedgång i försäljning. För M29 har adderats svårigheter i samarbetet med Arbetsförmedlingen – myndigheten genomgår dessutom en stor omorganisering.

-Samtidigt har vi under den här tiden fått arbeta mycket med att vässa vår affärsidé. Tar vi oss igenom det här så kan vi se framtiden an med tillförsikt. Vi kommer att vara ännu viktigare eftersom arbetslösheten ser ut som den gör. Fler och fler arbetslösa i den här gruppen, de som står absolut längst från arbetsmarknaden, behöver stöd.

Certifieringen är en energi-kick i en tid av eftertanke för många människor som ställer sig frågan: Hur vill vi arbeta – egentligen?

-När jag är ute och träffar andra, traditionellt vinstdrivande företag och  pratar om ASF möts jag nästan enbart av positiva reaktioner. De förstår verkligen behovet av ASF. Hos dem kan arbetsklimatet vara tufft, man förväntas kunna jobba på i 110 med utbrändhet och andra konsekvenser för de anställda.

Kanske är det dags för vanliga företag att ändra sin struktur och göra det möjligt att ta emot personer som ASFer gör.

-Tills det blir möjligt försöker vi hitta samarbeten där vi kan ta på oss delar av deras produktion – en sorts legotillverkning. Företagen ser att vi är bra på att jobba med dom här människorna. De känner att de är inkluderande och får hela samhället att må bättre. Och det vill ju dom allra flesta, avslutar Oskar.

www.m29.se

Läs mer om certifieringen på www.skoopi.coop och ansöka före den 4 september 2020 om ni vill delta!

SKOOPI:s certifiering enligt SIS-standard genomförs med i samarbete med ASF-Akademin och med stöd från våra partners #KFO #Tillväxtverket #Coompanion #ASFakademin #Arbetsförmedlingen #Europeiskasocialfonden

Oskar verksamhetsledare och handledare på M29 och Marine som är anställd på Kulturcaféet.
Elilna, handledare M29.
Massi arbetstränar på M29.
Keijo anställd inom Fastighetsservice på M29.