SISTA CHANSEN: >>> Anmälningar idag möjliga för vårens ledarutbildning för ASF pga några återbud  – anmäl direkt här

NYTT: >>> ANMÄL HÄR OM DU VILL FÖRELÄSA PÅ VÅR LEDARUTBILDNING VÅREN 2021

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV:SKOOPI:s distriktsorganisation i stockholmsregionen (i fortsättningen förkortat SKOOPI Stockholm) är en egen ideell förening men samtidigt en godkänd del av SKOOPIs riksorganisation. Det innebär bl.a. att samma krav gäller för medlemskapet utöver att en extra liten regional service- och medlemsavgift tillkommer. Vi bildades 2020-08-26 och detta inklusive våra stadgar är godkänt av SKOOPIs nationella styrelse 20-09-30.

Vi har preliminärt tre viktiga mål som vi har aktivitetsplaner för att uppfylla:

 • Kommuner i Stockholms län bör köpa tjänster av ASF – för att minska arbetslösheten
 • Företagen i regionens näringsliv bör samarbeta med ASF – för bättre social hållbarhet
 • Ett välorganiserat SKOOPI-distrikt med många välskötta, delaktiga och certifierade medlemsföretag stärker regionens ASF i sitt uppdrag

För att lyckas med våra mål ovan är det vår avsikt att:

 • vara en regional röst för ASF i förhållande till bl.a. Regionen, Länsstyrelsen, kommunernas regionala sammanslutning i StorSthlm, Samordningsförbunden i regionen och Coompanion
 • driva gemensamma projekt som gagnar medlemmarna
 • sprida information till medlemmarna

Våra närmsta planer innefattar att

 • våren 2021 driver vi en ledarutbildning för ASF i partnerskap med Tanke&Handling på uppdrag av Långholmens Folkhögskola – här är information om den. Gäller ASF i Stockholmsregionen och övriga Sverige.
 • skapa kanaler på sociala medier
 • värva alla ASF i Stockholmregionen som medlemmar i SKOOPI och i vår distriktsorganisation (se nedan)

Not: Målen ovan är en snabb sammanfattning av vad som beslutades på styrelsemöte 20-09-23 och kommer att uppdateras och förändras i takt med att dialogen med medlemmarna i stockholmsregionen utvecklas.

Vi samlar våra medlemsföretag till möten av olika slag och vi utser årligen en idéellt arbetande styrelse som leder arbetet. På årsmötet 2020 valdes till styrelsen:

Så här blir ert ASF medlem även i SKOOPI Stockholm:

 1. Ansök och beviljas medlemskap i SKOOPI
 2. Skriv sen till stockholm@skoopi.coop och ansök om medlemskap i distriktet
 3. Betala medlems- och service avgift till vårt Bankgiro hos EkoBanken (läggs upp här inom kort)

(varav medlemsavgiften är 50 kr och den avdragsgilla serviceavgiften är 150 kr)

Om du vill komma i kontakt med SKOOPI Stockholm är våra kontaktuppgifter:

Tel: (till ordförande Oskar Rommel) 0736-610 429
Mail: stockholm@skoopi.coop
Hemsida: www.skoopi.coop/stockholm

Organisationsnummer SKOOPI Stockholm: 802532-7001

Mer information att ladda hem:

(detta är uppdaterat av Jan Forslund 20-10-22)