Vill ni komma i kontakt med SKOOPI är ni välkomna att maila info@skoopi.coop.

Ordförande

Ulrica Persson
Tel: 070-683 64 91
Mail: ulrica@skoopi.coop

Ledamöter

Pål Nilsson
Mail: pal.nilsson@canville.se

Åke Hedblom
Mail: ake@koopus.se

An-Cii Hult
Mail: ancii.hult@forumskill.se

Bo Hed
Mail: bosseljusdal@gmail.com

Pernilla Svebo
Mail: Pernilla@vagenut.coop

Vice ordförande

Lena Lago
Tel: 070- 492 53 22
Mail: lena.lago@basta.se

Suppleanter

Jan Forslund
Mail: jan@skoopi.coop

Karin Gustavsson
Mail: karin.gustafsson@accessum.se