SKOOPIS styrelse kommer att bjuda in till medlemsdialog varannan fredag vid lunchtid. Vi vill möta medlemmarna och få möjlighet att diskutera angelägna frågor för oss ASF.

SKOOPI kommer att lansera en ny lista med ASF i Sverige efter att SOFISAM från Tillväxtverket har stängt ned sin.

VI VILL DÄRFÖR PRATA OM VAD SOM DEFINERAR ETT ASF – VAD TYCKER NI?

Anmälningslänk: https://forms.gle/fawdjXjarafhTLUY9

Välkommen till en öppen dialog med ordförande Ulrica Persson och övriga deltagare.

Varmt välkomna!

Vid frågor kontakta: Mejl: ulrica@skoopi.coop
Ulrica Persson, Tel: 070- 683 64 91
Ordförande SKOOPI