Vill ert Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) också bli certifierat enligt SIS-standard? Vi förlänger ansökningsperioden till den 1 mars. Certifieringen sker under 3 månader mellan den 17 mars och den 16 juni 2021.

Ansökan finns här: https://forms.gle/1vgN6F9RyK93UXSQ7

Du behöver även mejla in era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, registreringsbevis, verksamhetsberättelse eller årsredovisning inklusive årsmötesprotokoll.