Arbetsförmedlingen släppte 1 nov sitt förslag om den nya organisationen. Huvudspåret är att Stöd och matchning ska utföras av externa aktörer via Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det bör kunna ge möjligheter för ASF att synas lokalt som leverantör. Sen står det i utredningen att I vissa fall lämpligt att vända sig till den idéburna sektorn enligt LOU med reserverade kontrakt. Om du vill, ladda ned utredningen här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/vissa-forutsattningar-infor-reformeringen-av-arbetsformedlingen. Frågan om idéburna sektorn står i kapitlet 4.12.1. Det finns också en kortversion.