Menu
Skip to content
ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

Aktuellt

ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

För ASF

ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

För offentlig sektor

ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

För
näringsliv

ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

ASF-listan

Arkiv

ASF Ledarutbildning i höst kanske inte blir av. Anmäl intresse nu så kanske den blir av.

Regeringen har skurit i anslagen till folkbildningen. Skoopi samarbetar med Långholmens Folkhögskola om flera utbildningar riktade till ASF, däribland ledarutbildningen. Rektor för skolan har meddelat att det är stor risk att anslagen i höst inte räcker till våra samverkanskurser. Om du vill gardera dej för att du vill gå kursen (kostar bara 750 kr) ska du föranmäla intresse genom att anmäla dej via denna länk. Klicka på rubriken ovan till denna information så kommer du till en sida där länkarna fungerar. Från Skoopis sida diskuterar vi just nu alternativa lösningar på vårt behov av kostnadsfri och ASF-anpassad kompetensutveckling. Vi sonderar även terrängen för en möjlig YH-utbildning riktad till dem som vill ha jobb på sociala företag som handledare/arbetsledare/karrärstödjare.