SKOOPIs Certifiering av ASF

Exempelbild på certifikat från Skoopi

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade. 

Projektledare och kontaktperson är SKOOPIs verksamhetsledare Viktoria Carlsén med telefon 073-650 21 30 och mailadress: viktoria@skoopi.coop. Representant för SKOOPI i projektets styrgrupp är Jan Forslund med mail jan@skoopi.coop och tel 0790-744150.

Kort film om certifieringen, ca 6 minuter:

Här är en film på 4 minuter som beskriver SKOOPIs certifieringsprocess:

Film 18 min från webbinarium 2:a april med all info:

Kort presentation av SKOOPIs certifiering (klicka bilden!):

Presentation Certifiering

För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS-specifikation som ligger till grund för certifieringen. Den finns här (klicka bilden!):

SKOOPI har tillsammans med Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF.  Med finansiering från Tillväxtverket drog SKOOPI 2018 igång projektet ”Certifiering av ASF – genomförande”.

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF som uppfyller vissa kriterier rörande:

3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
3.2. Finansiella och ekonomiska krav
3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
3.4. Krav på personal och kompetens
3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
3.6. Krav ang. miljömässig hållbarhet
3.7. Krav på socialt ansvarstagande
3.8. Krav på ledningssystem
3.9. Arbetsmiljökrav

Nyttan av certifiering

– Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering- Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet.

– Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi.

Kortfattat är just definitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående som också kommer vara lika viktigt när Arbetsförmedlingen och kommunerna handlar tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs modell i sammanfattning

Processen nedan är en sammanfattning av vad vi nu testar i under 1,5 år med stegvisa förbättringar. Priset blir inledningsvis 4.000 kr plus moms och därutöver tillkommer kostnaden för att ladda hem certifieringsdokumentet från SIS för 755 kr. Så kostnaden blir utöver den egna arbetstiden under 5.000 kr.

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande – och får veta då vad som krävs för deltagande. Ni ska fylla i en webbenkät som visar att ni är ett ASF och har rimliga förutsättningar för att certifiera er samt är beredda att satsa den tid som krävs – en investering för framtiden!
 2. Anmält ASF prövas sen och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Utbildning och information med grupper av ASF med digitalt stöd som zoom-möten, film, mailsupport och den digitala miljön. Ni behöver alltså en dator, gärna med koppling till TV (för att kunna delta i grupp) eller projektor och tillgång till internet.
 4. ASF skapar en delningsbar ”Google Drive”, och delar den med en handledare från SKOOPI som lägger i ett kit med mappar för dokument och en stödmall att skriva i. Det krävs en hel del dokumentation från er sida i form av skriven text och uppladdade dokument för att verifiera er kvalité. Vad som efterfrågas framgår av SIS-dokumentet.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI. Detta sker främst i grupp ihop med 4-5 andra ASF.
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 4 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, gällande för 2 år. Detta görs av en särskild av SKOOPI utsedd certifieringsrevisor för att säkra att det görs neutralt och professionellt.
 8. ASF exponerar till sist certifieringen internt/externt – så omgivningen får veta er kvalité och att certifieringen sprids som del av ert och SKOOPIs varumärke.