SKOOPIs Certifiering av ASF våren 2022

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade enligt SIS specifikation. 

Ett certifierat Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF) visar att de har god kvalité. I höst finns det möjlighet för nya företag att delta. Vi gör plats för ca 20 nya ASF:er att delta. Sista anmälningsdagen är den 3 december (nytt datum!). Certifieringen startar den 19 januari och avslutas den 4 maj 2022. Det är ett tidskrävande och spännande arbete att delta och räkna med att det tar mellan 50 och 100 timmars arbete för er.

Här kan ni ansöka direkt: https://forms.gle/muRC75JMPSMGWySA7

Vi behöver även ha er senaste godkända årsrapport inkl signerat protokoll från årsmötet, era stadgar samt registreringsbevis/bolagsordning för att kunna granska er ansökan. Mejla dem till viktoria@skoopi.coop

På nästa webbinarium den 17 september kl 9-10 berättar vi allt du behöver veta om certifieringen. Det är gratis att delta och vi möts via zoom online. Här kan du anmäla dig: https://forms.gle/Ay2sGhcbwwnk7Fpg9

Läs gärna artiklarna från ett certifierat företag och om en av våra handledare som finns på hemsidan.

Kontakt: Viktoria Carlsén med telefon 073-650 21 30 och mailadress: viktoria@skoopi.coop.

Representant för SKOOPI i projektets styrgrupp är Jan Forslund med mail jan@skoopi.coop och tel 0790-744150.


Frågor och svar – SKOOPI:s Certifiering 2021

Vad är det för vits med att certifiera sitt ASF?

 • Ni får en ordentlig genomlysning av verksamheten. Kvalitetssäkrar att ni har en bra organisation för att göra goda affärer. Ni säkerställer delaktighet och egenmakt hos era medarbetare. En certifiering blir också en garant gentemot era kunder och samarbetspartners att ni bedriver en sund och livskraftig verksamhet. Ett kvitto på er nyttiga verksamhet att visa för samhället.
 • Dessutom är det en stor bonus att delaktigheten ökar bland medarbetarna.

Vad kostar det att delta?

 • Det kostar 6 000 kr exkl moms att delta (ni kan delbetala i två omgångar). Ni behöver även köpa SIS certifieringsdokument för 755 kr exkl moms.

Måste vi vara medlemmar i SKOOPI för att ansöka?

 • Nej det är inget krav. Ansökan är öppen för alla Arbetsintegrerande Sociala Företag.

Hur får vi tag på SIS-dokumentet?

Vår verksamhet är nystartad, kan vi ansökan till certifieringen ändå?

 • Nej, tyvärr inte. Ni ska ha haft er verksamhet i minst ett år och kunna visa en upprättad och godkänd årsredovisning. Certifieringen bygger på verksamhet ni har genomfört och inte vad ni planerar att göra i framtiden.

Hur lång tid tar det att genomföra certifiering?

 • Ni får egen handledare från SKOOPI och möts digitalt via zoom en gång/månad i 3 månader (totalt 4,5 h). Handledning sker med grupper om ca 5-6 ASF per tillfälle. Beräkna att processen tar ca 3 månader och mellan 50-100 timmar i eget arbete.

Vem är handledare? Vad har de för kvalifikationer?

 • Alla handledare har själva genomgått certifiering och blivit godkända för det arbets-integrerande sociala företag de är verksamma inom. De har även gått handledarutbildning i SKOOPI.

Finns det en kortfilm som berättar mer om processen?

Får vi ”bevis” på att vi är certifierade?

 • Ja, varje godkänt ASF får ett diplom, klistermärken att fästa i lokalen och givetvis bild att använda vid brevpapper eller egna sociala medier.

Hur länge gäller certifieringen?

 • Certifieringen är giltig i 2 år. Efter det går det att göra en kortare och enklare uppdatering som blir billigare och därmed förlänga certifieringens giltighet.

Är det ett krav att vara med på samtliga handledningstillfällen?

 • Nej det är inget krav att delta på alla handledningstillfällen men önskvärt och underlättar ert arbete. Varje ASF har även möjlighet till 60 min egen handledning för att få hjälp att klara av processen.

Hur skyddar jag våra ”företagshemligheter”?

 • Varje ASF som deltar, handledare och revisorer som deltar i certifieringen undertecknar ett ”Samarbets-och sekretessavtal” som reglerar skydd åt båda håll. Den information ni delar för att besvara alla krav i certifieringen kan endast ni själva se och er handledare (därefter er revisor som granskar den).

Behöver jag lämna ut personuppgifter till er och hur arbetar ni enligt GDPR?

 • Vi behöver inga personnummer på någon person i dokument ni visar till oss. Vi sparar inte era dokument på annat ställe än i Loops. Dessa kommer ni själva åt så länge ni (och SKOOPI) har konto kvar där.

Hur många ASF deltar i grupphandledningen?

 • Varje handledare har 5-6 ASF:er i sin grupp.

Är det fysiska träffar – och digitala?

 • Det är inga fysiska träffar, endast digitala. Detta underlättar för delaktigheten hos ASF samt minskar kostnad för resor, miljöpåverkan och är ett hållbart arbetssätt. Dessutom minskar risken för smittspridning av Coronaviruset.  

Vilken teknik behöver vi ha på vårt ASF?

 • Ni behöver en dator ansluten till TV, större skärm eller projektor om ni är många som deltar. En snabb uppkoppling mot internet behövs. Även en extra bra mikrofon kopplad till er dator. Vissa använder en s.k konferensmikrofon som går att ställa på bord. Det är viktigt att både kunna se och höras under handledningen.

Hur går revisionen till i slutet?

 • När er handledare har checkat av så det finns svar i alla frågor meddelar hen er utsedda revisor som granskar alla era dokument. Revisorn återkommer med frågor om något fattas eller är otydligt och då behöver ni finnas tillgängliga att besvara dem. Revisorn är helt fristående från grupphandledningarna.

Kommer ni ha två certifieringsomgångar / år?

 • SKOOPI:s styrelse har beslutat att driva certifieringen framöver som en del i verksamheten. Det är därför det finns en deltagaravgift som ska finansiera de kostnader som finns för att genomföra certifieringen (facilitator, handledare, revisor och viss teknik som behövs). Under 2021-2022 får vi projektstöd från ESF för att forsätta utveckla och förbättra certifieringen!

Presentation SKOOPIs certifiering

Här är en film på 4 minuter som beskriver SKOOPIs certifieringsprocess:

För att kunna genomföra certifieringsarbetet behöver ni köpa den SIS-specifikation som ligger till grund för certifieringen. Den finns här (klicka bilden!):

SKOOPI har tillsammans med Svenska Institutet för Standarder (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF. 

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF som uppfyller vissa kriterier rörande:

3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
3.2. Finansiella och ekonomiska krav
3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
3.4. Krav på personal och kompetens
3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
3.6. Krav ang. miljömässig hållbarhet
3.7. Krav på socialt ansvarstagande
3.8. Krav på ledningssystem
3.9. Arbetsmiljökrav

Nyttan av certifiering

– Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering- Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet.

– Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi.

Kortfattat är just definitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående som också kommer vara lika viktigt när Arbetsförmedlingen och kommunerna handlar tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs modell i sammanfattning

Det kostar 6.000 kr plus moms och därutöver tillkommer kostnaden för att ladda hem certifieringsdokumentet från SIS (ca 755 kr). Räkna med att processen tar mellan 50-100 timmar under fyra månader!

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande att delta – och får mer information. Ni ska fylla i en webbenkät som visar att ni är ett ASF och har rimliga förutsättningar för att certifiera er samt är beredda att satsa den tid som krävs – en investering för framtiden!
 2. Anmält ASF prövas sen och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Grupphandledning via ZOOM och information med grupper av ASF med digitalt stöd som zoom-möten, film, mailsupport och den digitala miljön. Ni behöver dator, gärna med koppling till TV (för att kunna delta i grupp) eller projektor och tillgång till internet.
 4. Det krävs en hel del dokumentation från er sida i form av skriven text och uppladdade dokument för att verifiera er kvalité. Vad som efterfrågas framgår av SIS-dokumentet. Ni svarar i digital miljö som SKOOPI anordnar.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI. Detta sker främst i grupp ihop med 4-5 andra ASF.
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 3 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, gällande för 2 år. Detta görs av en särskild av SKOOPI utsedd certifieringsrevisor för att säkra att det görs neutralt och professionellt.
 8. ASF exponerar till sist certifieringen internt/externt – så omgivningen får veta er kvalité och att certifieringen sprids som del av ert och SKOOPIs varumärke.