Globala målen och Agenda 2030

SKOOPI arbetar för ett hållbart samhälle och vi jobbar för att uppfylla dessa tre mål som vi tycker stämmer särskilt bra på arbetsintegrerande sociala företag.

  • Mål 5 – Jämställdhet.
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet.