Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) samt till dig som planerar eller vill göra det. Flera av föreläsarna är själva ledare på ASF och aktiva i SKOOPI.

Ta chansen att vara med i den enda nationella utbildningen i landet för ledare i ASF. Samtidigt få du ett intressant nätverk och kan ta del av andras erfarenheter. Läs nederst vad alla deltagarna på kursen våren 2021 tyckte om utbildningen – och några citat från enskilda deltagare.

Anmäl ditt intresse för höstens kurs i formuläret – vi skickar info om detaljerna senare:
Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen:

  • Ledarskapets betydelse och form i ett litet företag som präglas av stor delaktighet och engagemang – hur du utvecklar ”ditt bästa jag” och en bra organisation.
  • Ledning för bättre affärer och relationer med den offentliga sektorns olika köpare och partners – det ena benet i ett ASF:s affärer.
  • Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv – det andra benet i affärerna. Det är ett viktigt utvecklingsområde för alla ASF.

Det är en distansutbildning, 50%, med tre samlade kurspass under en termin, hösten 2021. Vi planerar pga corona för en digital utbildning men om möjligt sker någon kursträff fysiskt på skolan i Sundbyberg.

De tre kurspassen består främst av föreläsningar och gruppdiskussioner under några dagar. Inför de tre kurspassen är det förberedelseuppgifter, eventuellt något studiebesök samt litteraturstudier. Dessa gruppträffarna sker via internet/Zoom. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är Jan Forslund som har mångårig vana av utvecklingsarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Till varje pass bjuds externa föreläsare in – bl.a. erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet. Alla föreläsningar filmas vilket möjliggör både repetition och chans att ta igen en missad föreläsning i efterhand.

Kursen genomförs av SKOOPI Stockholm på uppdrag av Långholmens folkhögskola och i samverkan med kooperativet Tanke & Handling. Just nu (210519) väntar vi på svar på förfrågan om att få kurstimmar för kursens genomförande. Både skolan och vi tror på goda grunder att ett positivt beslut kommer i juni.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Antagning är giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår viss kurslitteratur.

Om något kurspass inte körs digitalt utan på skolan gäller följande: Kost och logi ingår inte i kursen. Huvuddelen av maten beställer vi till självkostnadspris från sociala företag, fika ordnar vi tillsammans. Boende finns tillgängligt nära skolan. Vi ger tips på lämpliga boenden i närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till skolan med tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och regionaltåg.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett Diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda.

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller Bosse Blideman, Tanke & Handling, bosse@tankeochhandling.coop.

Vad tyckte kursdeltagarna på kursen som nyss avslutades våren 2021?

”Det har fungerat väldigt bra. för mig personligen har stressen av nya ljud, miljöer, människor försvunnit vilket har gjort att jag kunnat koncentrera mig mer under föreläsningarna. Utan att man tagit bort faktorn av att vi alla träffas live vilket jag tycker är viktigt för ett bra deltagande. Och tekniken har fungerat.”

”Det har varit fantastiskt! Det går att klämma in på schemat och det är väldigt skönt att bara stänga ner allt när man är klar utan att behöva småprata med folk eller ta sig hem igen.”

”Jag var innan kursen började tveksam till att det skulle fungera att ha hela kursen vi webben men har insett att det fungerade alldeles utmärkt. Fördelen är att man kan gå tillbaka och titta på föregående pass via inspelningarna så att man om man missat något eller bara vill höra vissa saker igen har möjlighet till det. Nackdelen är att man saknar den personliga kontakten med de övriga deltagarna som gör att man spontanpratar i pauser och på luncher och på så sätt kan utbyta erfarenheter.”

”Gillade nyhetsbreven skarpt, bra sätt att samla information och uppgifter. Att det var digitalt fungerade om än det är lite tradigt med så långa dagar framför datorn men möjliggör samtidigt mycket! Lite segt under gruppdiskussionerna i breakout-rooms och snacket som blir emellan avsaknades ju såklart.”

EXTRA TILL FÖRELÄSARE PÅ KURSENS OMRÅDEN OVAN – ANMÄL INTRESSE VIA LÄNKEN NEDAN

Har du erfarenhet, kan ämnet, vill föreläsa, gärna arbetar på ett ASF – anmäl då här om du vill föreläsa på kursen

Adress: Löfströms allé 7, 172 66
Sundbyberg
Telefon: 08-658 16 30
E-post: info@langholmens.fhsk.se

Denna sida uppdaterades av Jan Forslund 210519