Menu
Skip to content
Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

Aktuellt

Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

För ASF

Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

För offentlig sektor

Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

För
näringsliv

Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

ASF-listan

Café Rekommenderas i Umeå ek. för.

Org.nr: 769637-3799

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Göran Forsberg, Jennie Soldesjö
Telefon: 0705605236 , 0702954225
Adress: Järnvägsallén 20
Postnr: 90328

Cafeteria på Gymnasieskola, catering från eget bageri och PopUp med försäljningsvagn på olika mässor och event.
Tillhör sociala franchising kedjan Café Rekommenderas i Sverige.
Målgruppen är unga vuxna med funktionsvariationer.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.