Menu
Skip to content
Rekommenderas i Roslagen

Aktuellt

Rekommenderas i Roslagen

För ASF

Rekommenderas i Roslagen

För offentlig sektor

Rekommenderas i Roslagen

För
näringsliv

Rekommenderas i Roslagen

ASF-listan

Rekommenderas-logotyp

Rekommenderas i Roslagen

Org.nr: 802532-5179

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson(er): Mike Lindblom
Telefon: 070-333 12 93
Adress: Lilla torget 1 a
Postnr: 761 30 Norrtälje

Café REKOmmenderas är caféer i en franchise-kedja av sociala företag med fair trade-, ekologiska och närproducerade varor.

FN:s globala mål som vi arbetar mot:

1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om FN:s globala mål här.

medalj

Ny sökning!

Gör en detaljerad sökning genom att klicka på knappen nedan
eller se en lista på samtliga ASF här.