SKOOPI:s medlemmar är arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

11 fördelar med medlemskap:

 • Nyheter om det senaste via våra digitala Nyhetsbrev och medlemsnytt
 • Billigare vara med i arbetsgivarorganisationen Fremia via gruppmedlemskap (se nedan)
 • Vara med i uppbyggandet av SKOOPI-regioner
 • Vara med i utvecklingsarbetet av ASF i framtiden
 • Deltagande i gemensamma projekt
 • Medlemserbjudanden i form av rabatt på varor och tjänster från våra medlemmar
 • Gemensamma fortbildningsmöjligheter
 • Hjälp och stöd i frågor om ASF
 • Är ni kvalificerade för medlemskap är ni ofta bättre förberedda om ni söker för att bli certifierade
 • Skapar partnerskap och samverkan med andra aktörer
 • Stötta vårt opinionsbildande arbete, regionalt, nationellt och internationellt

Det finns även möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlemmar inbjuds till SKOOPI:s årsstämma och får regelbundet information om SKOOPI:s verksamhet.

Medlemsavgifter:

Medlemsföretag: 2020: 1 250 kronor.

2021 höjs medlemsavgiften efter beslut på årsstämman 2020 till 1.500 kr enligt följande fördelning: 250 kr medlems avgift, ej avdragsgill. Serviceavgift 1000 + moms 250 kr. Serviceavgiften är avdragsgill.

Stödmedlem, enskild person: 250 kronor
Stödmedlem, företag/organisation: 1 500 kronor

Här är det digitala ansökningsformuläret för att bli medlem i SKOOPI: Digital ansökan: Medlem

Som stödmedlem kan ni vara privatperson, organisation eller företag som vill stödja SKOOPIs verksamhet. Här finns digital ansökan: Digital ansökan: Stödmedlem

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta gärna verksamhetsledaren. 

Not: Det är särskild avgift för certifieringen. Medlemskap i SKOOPI är inget krav för ansökan om den. 

Gruppmedlemskap hos arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO) för SKOOPI:s medlemmar 2020-2021

Medlemmar i SKOOPI kan ingå i SKOOPI:s gruppmedlemskskap och få en billigare avgift. För att bli medlem i arbetsgivarföreningen Fremia behöver du fylla i en ansökan. Efter ansökan meddelar KFO Pensionsvalet, Collectum och Folksam eller Fora att ni blivit medlem i Fremia och skall omfattas av avtalsförsäkringar enligt gällande kollektivavtal. Pensionsvalet eller Folksam skickar information till er och ev blanketter som ska fyllas i och skickas i retur för att försäkringarna ska börja gälla.


I början av varje år samlar Fremia in uppgift om årslönesumma och antal anställda som underlag till serviceavgiften. Medlemmarna rapporterar in lönesummorna till KFO som sammanställer och fakturerar SKOOPI. SKOOPI betalar hela avgiften till KFO och fakturerar varje medlem sin del. SKOOPI tar ut en mindre administrationsavgift från medlemmarna, 50 kronor per anställd (min 250 max 1000 kronor).

Ekonomiskt innebär detta att försäkringspremierna betalas direkt till Pensionsvalet eller Folksam. (Avtalspension och försäkringar som måste betalas om man har kollektivavtal).


Den fasta medlems- och serviceavgiften till KFO betalas av SKOOPI, inte av våra medlemmar.
SKOOPI:s medlemmar betalar 0,20 procent av lönesumman till SKOOPI.
Detta ger totalt en lägre avgift än om företaget/föreningen skulle vara medlem i KFO direkt utan ett medlemskap i SKOOPI.

Här kan du läsa mer om avgifterna till KFO https://www.kfo.se/medlemskap/ekonomi/

Kontaktperson på Fremia: Hans-Erik Stierna Hans-Erik.Stierna@kfo.se tel: 08-702 54 28