SKOOPI:s medlemmar är arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

10 fördelar med medlemskap:

  • Nyheter om det senaste via våra digitala Nyhetsbrev och medlemsnytt
  • Vara med i uppbyggandet av SKOOPI-regioner
  • Vara med i utvecklingsarbetet av ASF i framtiden
  • Deltagande i gemensamma projekt
  • Medlemserbjudanden i form av rabatt på varor och tjänster från våra medlemmar
  • Gemensamma fortbildningsmöjligheter
  • Hjälp och stöd i frågor om ASF
  • Delta i certifiering av ASF – ni kvalitetssäkrar er verksamhet
  • Skapar partnerskap och samverkan med andra aktörer
  • Stötta vårt opinionsbildande arbete, regionalt, nationellt och internationellt

Det finns även möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlemmar inbjuds till SKOOPI:s årsstämma och får regelbundet information om SKOOPI:s verksamhet.

Medlemsavgifter:

Medlemsföretag: 1 250 kronor.
Stödmedlem, enskild person: 250 kronor
Stödmedlem, företag/organisation: 1 500 kronor

Här är det digitala ansökningsformuläret för att bli medlem i SKOOPI: Digital ansökan: Medlem

Som stödmedlem kan ni vara privatperson, organisation eller företag som vill stödja SKOOPIs verksamhet. Här finns digital ansökan: Digital ansökan: Stödmedlem

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta gärna verksamhetsledaren.  

Gruppmedlemskap hos KFO för SKOOPI:s medlemmar 2020

Bli medlem i KFO – medlemmar i SKOOPI kan få ett medlemskap i Arbetsgivarföreningen KFO till en lägre avgift genom SKOOPI:s gruppmedlemskap.

SKOOPI har en överenskommelse med KFO som innebär att sociala företag som är medlemmar i SKOOPI får ett förmånligt gruppmedlemskap i KFO. För att bli medlem i Arbetsgivarföreningen KFO behöver du fylla i en ansökan.

Efter ansökan meddelar KFO Pensionsvalet, Collectum och Folksam eller Fora att ni blivit medlem i KFO och skall omfattas av avtalsförsäkringar enligt gällande kollektivavtal. Pensionsvalet eller Folksam skickar information till er och ev blanketter som ska fyllas i och skickas i retur för att försäkringarna ska börja gälla.
I början av varje år samlar KFO in uppgift om årslönesumma och antal anställda som underlag till serviceavgiften. Medlemmarna rapporterar in lönesummorna till KFO som sammanställer och fakturerar SKOOPI. SKOOPI betalar hela avgiften till KFO och fakturerar varje medlem sin del. SKOOPI tar ut en mindre administrationsavgift från medlemmarna, 50 kronor per anställd (min 250 max 1000 kronor).
Ekonomiskt innebär detta att försäkringspremierna betalas direkt till Pensionsvalet eller Folksam. (Avtalspension och försäkringar som måste betalas om man har kollektivavtal).
Den fasta medlems- och serviceavgiften till KFO betalas av SKOOPI, inte av våra medlemmar.
SKOOPI:s medlemmar betalar 0,20 procent av lönesumman till SKOOPI.
Detta ger totalt en lägre avgift än om företaget/föreningen skulle vara medlem i KFO direkt utan ett medlemskap i SKOOPI.

Här kan du läsa mer om avgifterna till KFO https://www.kfo.se/medlemskap/ekonomi/

Mejla frågor direkt till: jan.eden@kfo.se