Menu
Skip to content
INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

Aktuellt

INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

För ASF

INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

För offentlig sektor

INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

För
näringsliv

INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

ASF-listan

Arkiv

INSTÄLLT. ASF Ledarutbildning på Sigtuna Folkhögskola blir inte av i höst (uppdaterat 230904)

ASF Ledarutbildning kommer INTE kommer starta som planerat denna höst.
Skoopi beklagar detta men det har blivit för få sökande denna gång, bara hälften av det som skulle möjliggjort en kurs.
Dina alternativ i närtid:
Kommande alternativ:
Skoopi i Sigtuna Folkhögskola diskuterar om en möjlig breddning av kursens målgrupp till att även omfatta personer engagerade i organisationer och sociala företag som likt Skoopi har arbetsintegrerande verksamhet men inte nödvändigtvis är ASF.
Vänliga Hälsningar från Jan Forslund, kursledae

 

—-nedanstående gäller alltså inte längre ——

LEDARUTBILDNING FÖR ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

Kursstart må 4/9 och första kursblocket på skolan 12-14:e sept – alla övriga samlingar kan du läsa om via länken nederst. Vi börjar och slutar med att samlas fysiskt – övriga fyra block är digitala.

ASF-ledarutbildning genomförs av Sigtuna folkhögskola i samverkan med Skoopi, de arbetsintegrerade sociala företagens intresseorganisation.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett socialt företag (ASF), som handledare och i andra hand till dem som planerar göra det. Kursens ambition är att deltagarna blir en del av aktiva kollegiala nätverk av ASF-ledare och andra personer i ledande ställning i ASF.

Utbildningen är en distansutbildning med två utbildningsblock på skolan/internat och fyra digitala block. Den är därför både tillgänglig och prisvärd för ASF.

KURSENS MÅL OCH INNEHÅLL

Kursen ger dig stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om ledning av det arbetsintegrerande sociala företagandets och deltagarnas egen utveckling med bland annat följande inslag:

  • Att handleda och leda handledare
  • Affärsutveckling offentligt/privat
  • Chef och/eller ledare – vem är du?
  • Skapa bra ledningssystem
  • Konfliktlösning
  • Demokrati/delaktighet

Kursen kommer därutöver ta upp ämnen som: ”Samverkan mellan ASF och andra”, ”Pedagogisk Ekonomi/redovisning”, ”Marknadsföring”, ”Definition av ASF och dess USP”, ”Engagerande möten”, ”Effektmätning”, ”Certifiering av ASF” och ”Supported Employment”. Om möjligt kommer anpassningar göras till aktuella händelser i samhället som berör branschen.

https://sigtunafolkhogskola.se/utbildningar-och-kurser/langa-utbildningar/ledarutbildning-for-arbetsintegrerande-sociala-foretag-asf/