Stärk ert ASF med att bli certifierade, ansök före den 4 september 2020.

I certifieringen kvalitetssäkrar ni er verksamhet! Processen tar ca 4 månader och all handledning och möten är via Zoom. Vi använder även den digitala plattformen Loops för material. Deltagaravgiften är 4 000 kr och ni behöver köpa in ert eget SIS-dokument för 755 kr om ni antas. Certifieringen startar i september. Anmälan finns här: https://forms.gle/EgAnGjLTR4YkuH8P7 eller via www.skoopi.coop .