Skip to content
Menu

Vad vi gör

Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag. Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden in i arbetsliv och samhälle.

Vår bakgrund

De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.

Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla var i kooperativ form och kallades därför för sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare från Coompanion Göteborg och Stockholm. Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att Skoopi skulle bildas. I april 2000 hade Skoopi sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.

 
Hösten 2013 togs ett nytt steg i Skoopi:s historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen:
  • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Våra stadgar

Våra stadgar beslutades på årsmötet 2021-04-29.
De finns som PDF att ladda ner här.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022