Make your pricing plan

Specific pricing strategy in order to maximize profits in business

$ 12
Monthly

All social media

Mobile optimized

Powerful metrics

Free custom domain

Annual purchase

$ 28
Monthly

Real time data

Mobile optimized

Powerful metrics

Free custom domain

Annual purchase

Hosting day

$ 40
Monthly

Online marketing

Mobile optimized

Powerful metrics

Free custom domain

Annual purchase

Hosting day

Daily update

Want to write a new story?

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm