Skoopi har beviljats projektmedel från ESF rådet för projektet ASF Lyfter.

Projektet syftar till att tydliggöra ASF´s särart och roll inom arbetsmarknadspolitiken, visa hur vårt erbjudande ser ut samt vad som behövs för att vi ska kunna växa och få en större roll.

Nu behöver vi rekrytera fler medarbetare som kan tänka sig att arbeta tillsammans med oss i styrelsen för att ro detta projekt i land.  Vår förhoppning är att kunna rekrytera nedanstående medarbetare från våra medlemsföretag eller organisationer som vi på olika sätt samarbetar med.

Då det är kort om tid vill vi ha din ansökan redan 8/2.
Till utvecklingssamordnartjänsterna men till tjänsterna som regionala processledare räcker det med 1/4 trots att det i formuläret står 8/2.

Varmt välkomna att söka!

Läs mer..