SKOOPIS styrelse bjuder in till medlemsdialog varannan fredag vid lunchtid. Vi vill möta medlemmarna och få möjlighet att diskutera angelägna frågor för oss ASF via zoom.

SKOOPI :s styrelse fick ifrån årsstämman i uppdrag att se över konsekvenserna av den förtydligade definitionen av ASF som föreslogs arbetas in i stadgarna. Medlemmarna har bjudits in till diskussion kring detta vid en zoom-lunch och ett justerat förslag till förtydligande har arbetats fram av styrelsen.  Nu vill vi höra vad ni tycker och bjuder in till två olika zoomluncher för att fortsätta diskussionerna. Synpunkter behöver inkomma senast den 16 oktober.

Anmälningslänk: https://forms.gle/3ukfrVodZpmnrNAQ6