Skip to content
Skoopi-vit
Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.

SKOOPI – intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag

Besöksadress: Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm Postadress: Box 2043, 103 11 Stockholm
Tel: 070-683 64 91

info@skoopi.coop
 skoopi
 skoopicoop

© SKOOPI – intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag, 2022.
En hemsida från Skäggbyrån, 2022.