Menu
Skip to content
Om Skoopi & ASF

Aktuellt

Om Skoopi & ASF

För ASF

Om Skoopi & ASF

För offentlig sektor

Om Skoopi & ASF

För
näringsliv

Om Skoopi & ASF

ASF-listan

Om Skoopi & ASF

Skoopi är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.  Det innebär att vi organiserar företag som har som främsta syfte att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden in i arbetsliv och samhälle. Tillsammans arbetar vi inom Skoopi med att förbättra förutsättningar för att driva arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Sverige.  Vi bedriver olika sorter av påverkansarbete, svarar på remisser och deltar i samverkansforum på nationell nivå.

Tillsammans med andra parter som till exempel Coompanion, folkhögskolor och studieförbund så skapar vi utbildningar anpassade för ASF. Vi erbjuder också stöd till offentliga aktörer som vill främja framväxt och utveckling av ASF.
Inom Skoopi så finns också ett antal regionala distrikt som organiserar Skoopis medlemmar inom ett geografiskt område och agerar på lokal och regional nivå.
Våra distrikt hittar du här

Vår bakgrund

De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.

Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla var i kooperativ form och kallades därför för sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare från Coompanion Göteborg och Stockholm. Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att Skoopi skulle bildas. I april 2000 hade Skoopi sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.


Våra stadgar beslutades på årsmötet 2021-04-29.
De finns som PDF att ladda ner här.