Menu
Skip to content
Vad är certifiering av ASF?

Aktuellt

Vad är certifiering av ASF?

För ASF

Vad är certifiering av ASF?

För offentlig sektor

Vad är certifiering av ASF?

För
näringsliv

Vad är certifiering av ASF?

ASF-listan

Vad är certifiering av ASF?

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är inkluderande företag vars främsta syfte är att erbjuda arbete åt människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. Medarbetare har hög grad av inflytande och eventuell vinst återinvesteras i företaget. ASF är fristående från offentlig sektor samt erbjuder varor och tjänster till kommuner, arbetsförmedling, samordningsförbund, företag och privatpersoner.

Sedan 2018 certifierar Skoopi de ASF som kan visa att de håller en hög kvalitet. De som upphandlar varor och tjänster från certifierade ASF vet alltså att de gör affärer eller sluter avtal med ett bra socialt företag. Företaget har en ekonomi i ordning, bra ledningssystem, hög delaktighet och skapar riktiga jobb – stor samhällsnytta! ASF får människor, företag och samhällsekonomi att växa. Att handla och göra affärer med ASF bidrar också till detta. Det är en bra grund för affärer med alla typer av kunder.

Certifieringen görs mot krav framtagna av ASF och Skoopi i samarbete med Svenska Institutet för standarder (SIS). Kraven är sammanställda i ett dokument som från hösten 2022 heter SIS-WA 10:2022 och kan köpas från SIS. Certifieringen gäller i två år efter bascertifieringen därefter måste företagen omcertifieras för att få behålla denna kvalitetsstämpel. Företagen betalar en avgift i båda fallen.

Skoopi certifierar bara arbetsintegrerande sociala företag som lever upp till ASF-definitionen och de förtydliganden av denna som lagts till. De som vill söka bli certifierade bör alltså ta del av definitionen som ett första steg.