Stockholm

Lokala nyheter och information.

SKOOPI:s distriktsorganisation i stockholmsregionen (i fortsättningen förkortat SKOOPI Stockholm) är en egen ideell förening men samtidigt en godkänd del av SKOOPIs riksorganisation. Det innebär bl.a. att samma krav gäller för medlemskapet utöver att en extra liten regional service- och medlemsavgift tillkommer. Vi bildades 2020-08-26 och detta inklusive våra stadgar är godkänt av SKOOPIs nationella styrelse 20-09-30.

Läs mer
Information

Hemsida
https://skoopi.coop/stockholm

Kontakt
Oskar Rommel

Tel
0736-61 04 29
Mail
oskar@m29.se

Nyheter

No posts were found for provided query parameters.

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm