Certifiera ert ASF hösten 2021

Ansökan är öppen för er Arbetsintegrerande Sociala Företag som vill certifiera er. Ansök före den 31 augusti. Vi startar den 15 september och avslutas den…

Grattis nya certifierade ASF:er

Certifiering för kvalitet tar fart i SKOOPI. Ytterligare 6 st Arbetsintegrerande Sociala Företag har nu certifierats av SKOOPI i enlighet med SIS – Svenska Institutet…

Ansökan till certifiering av ASF

Vill ni certifiera ert ASF ? I processen kvalitetssäkrar ni er verksamhet och ökar även delaktigheten inom företaget. Win-win alltså! Idag den 5 maj öppnar…

Skoopi har beviljats projektmedel

Skoopi har beviljats projektmedel från ESF rådet för projektet ASF Lyfter. Projektet syftar till att tydliggöra ASF´s särart och roll inom arbetsmarknadspolitiken, visa hur vårt…