Om oss

Vad vi gör

Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag. Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden in i arbetsliv och samhälle.

Om oss

Vår Bakgrund

De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.

Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla var i kooperativ form och kallades därför för sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare från Coompanion Göteborg och Stockholm. Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att Skoopi skulle bildas. I april 2000 hade Skoopi sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.

Hösten 2013 togs ett nytt steg i Skoopi:s historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen:
  • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet¨
Om oss

Vår Styrelse

ulrika lowres för styreslesidan
Lena Lago
Pål 211126
Pernilla Svedbo
bilden är på uppladdning
Anna Ytell
bilden är på uppladdning
janne lågupplöst för styreslesinda
Karin Stenman
bilden är på uppladdning
Om oss

Våra stadgar

Våra stadgar beslutades på årsmötet 2021-04-29.
De finns som PDF att ladda ner här.

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm