Historia

De allra första arbetsintegrerande sociala företagen startades i slutet av 1980-talet. De utgjorde alternativ till kommunala sysselsättningar enligt Socialtjänstlagen och LSS för människor med funktionsnedsättning.

Under 1990-talet började de bli allt fler. Alla var i kooperativ form och kallades därför för sociala arbetskooperativ. Handledarna i kooperativen organiserades i form av handledarträffar med stöd från kooperativa rådgivare från Coompanion Göteborg och Stockholm. Vid en handledarträff i Jönköping 1998 förändrades träffarna, så att både kooperatörer (medlemmar i kooperativen) och handledare deltog i mötena. Där startade också diskussionerna om att bilda en gemensam organisation, och en arbetsgrupp bildades för att ta fram ett förslag till stadgar.

På ett möte i Norrtälje 1999, med ett sjuttiotal deltagare, beslutades att SKOOPI skulle bildas. I april 2000 hade SKOOPI sitt första årsmöte i Sunne. Föreningen bildades för att stödja kooperativens utveckling.

Hösten 2013 togs ett nytt steg i SKOOPIs historia, genom att ändra stadgarna och öppna upp för alla de arbetsintegrerande sociala företag som står för de officiella kriterierna, där företagen:

  • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

About SKOOPI in English

SKOOPI is a National Umbrella Organization to promote WISEs in Sweden

– Started year 2000 initiated by representatives from social cooperatives.
– About 180 members, there are about 350 WISEs in Sweden (Oct 2018).
– Bosse Blideman is President and there is also nine other members of the board.
– Viktoria Carlsén is ”Secretary general/head of NGO/SKOOPI” since nov 2018.

SKOOPI has 5 Purposes:

  • to work for initiating and promoting WISEs in Sweden
  • to be a knowledge bank for members, authorities and organizations
  • to advocate for the enterprises ability to solve the need for work and integration for persons with disabilities or other work problem
  • to take part in public investigations and proposals about WISEs and their conditions
  • to work for national and international cooperation (Skoopi statutes §3)