Menu
Skip to content
Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

Aktuellt

Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

För ASF

Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

För offentlig sektor

Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

För
näringsliv

Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

ASF-listan

Utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022

Nedan redovisar vi sammanfattningar av två utvärderingar av tidigare ”ASF Ledarutbildning” under 2021 och 2022. Efter varje kurs utvärderas helheten och enskilda pass/föreläsare. De senare visas inte här.

Anmäl intresse för inbjudningar till höstens och kommande kurser i formuläret nedan: