Menu
Skip to content
32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

Aktuellt

32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

För ASF

32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

För offentlig sektor

32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

För
näringsliv

32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

ASF-listan

Arkiv

32 st ASF omcertiferas i höst. Några för första gången – och några för andra gången

Skoopis certifiering gäller i två år i taget. Därefter kontrollerar Skoopi om företagen fortfarande håller beslutad kvalitet och har följt de rekommendationer de fått tidigare. Det görs i en enklare och kortare process som tar totalt två månader. Vid omcertifieringen efter två år är det viktigt att företagens årsredovisningar/verksamhetsberättelser för åren det gäller (i detta fall åren 2021 och 2022) är fylliga och innehåller information om vinsthantering, delaktighet, arbetsintegrerande verksamhet, anställningar ur målgruppen, FN:s Globala Mål och annat som ingår i de 10 punkterna i det nya uppdaterade SIS-dokumentet. Alla ASF som omcertifieras måste redovisa att det köpt SIS-WA 10:2022. Förr var det 9 punkter – nu är det 10 punkter eftersom uppföljning av era beslut om och arbete med FN:s Globala Mål Agenda 2030 också ska redovisas.