Menu
Skip to content
Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

Aktuellt

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För ASF

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För offentlig sektor

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För
näringsliv

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

ASF-listan

Arkiv

För ASF

Det händer mycket för Skoopi och för våra arbetsintegrerande sociala företag.