Menu
Skip to content
Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

Aktuellt

Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

För ASF

Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

För offentlig sektor

Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

För
näringsliv

Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

ASF-listan

Arkiv

Kartläggning av ASF:ens behov och betalningsförmåga kompetensutveckling till ASF from 2023 och folkhögskolepartner sökes.

I denna undersökning, som bara är riktad till ASF, kartlägger Skoopi behov av kompetensutveckling som ASF efterfrågar och som det är möjligt att tillfredsställa med tanke på den kostnad ASF:en är villiga att betala. Vi prövar även andra modeller av kompetensutveckling.

(i enkätens inledande information finns ett kort stycke som redovisar lite av kostnaderna för utbildning – det är inte med här. Läs gärna om det i enkäten via länken nedan)

Vi ber dig/er svara så sanningsenligt som ni kan på denna enkät. Den bygger på redan känd efterfrågan samt de kursinslag som varit vanliga på ASF Ledarutbildning (läs om den här). Vi tänker oss en bas-modell där man anmäler preliminärt intresse för en kurs och när vi fått en ”kö” på 25 personer kallar vi till kurs för att kunna köra med minst 15 betalande deltagare på 1-3 kurstillfällen om 3 timmar. Kurslängd på nio ”lektioner” eller mer och användande av studiematerial gör att en ”studiecirkel” kan skapas.

Vi letar fortsatt efter en Folkhögskola att driva ASF Ledarutbildning vidare ihop med. Ladda hem detta brev och skick till den folkhögskola som finns i din närhet – som du känner till.

PS Intresserade föreläsare/experter kan höra av sig till Skoopi med erbjudanden men ska INTE svara på enkäten. Maila istället till info@skoopi.coop DS