Menu
Skip to content
Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

Aktuellt

Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

För ASF

Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

För offentlig sektor

Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

För
näringsliv

Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

ASF-listan

Innehåll i ”ASF Ledarutbildning” HT2022-VT2023

Dokumentation nedan från tidigare kurs HT22-VT23. Notera att kommande kurser kommer byta skola och kanske ha lite förändrat upplägg. Anmälningsformulär för information om kommande kurser, om kursutvärderingar och upplägg nederst.

—–citat—-

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag ASF- Distans halvtid med start hösten 2022

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) samt i andra hand till dig som planerar eller vill göra det.

Ta chansen att vara med i denna utbildning för ledare i ASF. Den bygger på 12 års erfarenheter av liknande kurser men är uppdaterad med det senaste på området.  Kursens ambition är också att du blir en del av ett aktivt kollegialt nätverk av ASF-Ledare.

Kursen ger dig stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig
kunskaper om ledning av det arbetsintegrerande sociala företagandets och din egen
utveckling med bl.a följande inslag:

  1. Att handleda och leda handledare
  2. Affärsutveckling offentligt/privat
  3. Chef och/eller ledare – vem är du?
  4. Skapa bra ledningssystem
  5. Konfliktlösning
  6. Demokrati/delaktighet

Vi kommer därutöver ta upp ämnen som:. ”Samverkan mellan ASF och andra”, ”Motiverande samtal MI”, ”Pedagogisk Ekonomi/redovisning”, ”Arbetsgivarrollen”, ”Marknadsföring”, ”Definition av ASF och dess USP”, ” Engagerande möten”, ”Effektmätning” och ”Certifiering av ASF”. Några kortare inslag tillkommer.

Det är en distansutbildning på 50%, med sex kursblock om 3-4 dagar vardera under två
terminer, hösten 2022 och våren 2023. De flesta kurspassen sker halvdagar.
Vartannat kursblock är digitalt med start det första blocket. Det sista blocket sker
fysiskt på skolan i Sundbyberg.
De tre digitala blocken sker över zoom torsdag och fredag förmiddag samt närmast
kommande måndag och tisdag förmiddag. Ledig helg däremellan!
De tre blocken med fysisk närvaro startar söndagar 13.00 för att deltagarna lättare
kan delta även om man arbetar, dvs söndag eftermiddag, måndag heldag och tisdag
förmiddag.
Datumen nedan är nästan helt fastlagda men kan justeras ngt om det krävs.

  1. Block 1, 3 och 5 digitalt med blockens startdagar 8 sept, 1 dec och 23 mars
  2. Block 2, 4 och 6 på skolan med blockens startdagar 23 okt, 5 feb och 14 maj

Tillkommer: Obligatorisk kurscoachning 24 aug och två digitala studiebesök

Inför alla sex kursblocken är det uppgifter, något studiebesök och litteraturstudier som
redovisas enskilt genom ett skriftligt PM. Tillgång till och viss vana vid dator och
zoom är nödvändig. Kursledare är Jan Forslund. Jan har mångårig vana av utvecklingsarbete och certifiering av ASF och sitter i styrelsen för ASF:et ”Bönorna i Handen”.

Till passen i kursblocken bjuds föreläsare och grupparbetsledare in – inte minst
erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet. Vi kommer så mycket som
möjligt använda oss av den kunskap, material- och videoproduktion som tagits fram i
projektet ASF Lyfter som element i kursens studiematerial.

Kursen genomförs av Långholmens folkhögskola i samarbete med Skoopi.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier. Antagning är
giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår viss
kurslitteratur.

Kurslängd: två terminer

Studietakt: halvtid, 50 %

Sista ansökningsdag:

Terminstider: 230109-230602

Avgiften för studiematerial: 750 kr

Lite tips

Kost och logi ingår inte i kursen vi de tre fysiska träffarna med två övernattningar.
Man kan äta på näraliggande restaurang eller värma egen matlåda. Fika ordnar vi
tillsammans mot en mindre kostnad vi delar på. Vi ger tips på lämpliga boenden i
närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till
skolan med bussar, tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och regionaltåg.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett diplom med kursmomen
redovisade vid minst 80 % närvaro och om alla uppgifterna är fullgjorda.

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller via sms till 0790-744150.

——–SLUT CITAT——-

Information om kursutvärderingar hittar du här

Information om exempel på Kursbrev till deltagare hittar du här

ANMÄL INTRESSE FÅ INFO OM KOMMANDE KURSER I DETTA FORMULÄR NEDAN