Menu
Skip to content
Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

Aktuellt

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För ASF

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För offentlig sektor

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

För
näringsliv

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

ASF-listan

Arkiv

Här kan du se seminariet om den sociala ekonomin från den 10 april 2024

Skoopi och Coompanion tillsammans med EU-kommissonens svenska representation arrangerade ett seminarium i Europahuset i Stockholm om handlingsplanen för den sociala ekonomin. Här nedan kan du se hela seminariet i två delar och längre ner på sidan ligger programmet och mer information att läsa.

Del 1

Del 2

 

Hur kan resurserna inom den sociala ekonomin frigöras? Ja det ska vi försöka få svar på i ett intressant seminarium på Europahuset i Stockholm den 10 april. Skoopi och Coompanion står tillsammans med Europakommissionens svenska representation värd för seminariet där vi kommer lyfta varför det är viktigt med en handlingsplan som stärker den sociala ekonomin.

Översiktsprogram
9.30 Välkomnande (mingelfika från 9.00)
9.40 Bakgrund / introduktion – Gordon Hahn
9.50 Why is social economy important for the future of Europe? – Ms. Andriana Sukova, DG EMPL EU-Commission
10.10 The worth and value of social economy – Ms. Melis Aslan, Social Economy analyst, OECD
10.30 Good practice from other member states on social economy improvements – Ms. Patrizia Bussi, VP Social Economy Europe / ENSIE
10.50 Break
11.00 Vad vill vi se för förändringar i Sverige – inspel från arrangörerna
11.10 Dialog med gäster och publik – hur går vi vidare härifrån
11.50 Sammanfattning och inspel med ett utifrånperspektiv – Patrizia Bussi
12.00 EU-Kommissionen bjuder på mingellunch

Anmälan för fysisk närvaro mejlas till anmalan@skoopi.coop (obs begränsat antal så avvakta bekräftelse om registrering)
Anmälan för digital medverkan mejlas till digitalt@skoopi.coop

Bakgrund
År 2021 tog EU Kommissionen fram en handlingsplan för den sociala ekonomin och som nu har resulterat i en rådsrekommendation till medlemsländerna. I rekommendationen lyfter man olika åtgärder som medlemsländerna kan göra för att öka kunskapen om och stärka samarbetet mellan den offentliga sektorn och sociala ekonomin. Ett huvudmål med rekommendationen är att få utsatta grupper in på arbetsmarknaden men även att öka den sociala ekonomins del av olika samhällstjänster.

Den sociala ekonomin definieras bland annat som verksamheter där man prioriterar människor och sociala eller miljömässiga mål framför vinst. Många sådana företag finns tex inom kooperationen, ideella föreningar, ömsesidiga bolag och stiftelser.

Rådsrekommendationerna från 2023 finns att läsa här och Kommissionens handlingsplan här. Här är också en länk till Europeiska rådets pressrelease den 27 november 2023 där man i korthet förklarar vad handlingsplanen handlar om.