Menu
Skip to content
Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

Aktuellt

Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

För ASF

Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

För offentlig sektor

Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

För
näringsliv

Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

ASF-listan

Arkiv

Snickeri MIMOSA i Falkenberg blev det 50:e företaget som certifierats av Skoopi

 Arbetsintegrerande socialt företag (ASF) certifierat mot bl.a. FN:s Globala Mål

Det arbetsintegrerande företaget SNICKERI MIMOSA har nu certifierats av Skoopi i enlighet med SIS och blev det 50:e företaget som gjort detta!

Det finns ett stort antal företag som drivs av ett socialt patos och som vill öppna dörren för människor utanför arbetsmarknaden. Men kan de arbetsintegrerande företagen hålla jämna steg med resten av näringslivet och en ofta orättvis konkurrens från kommuner och Samhall?

  • Ja, svarar Caroline Fella på intresseorganisationen Skoopi som organiserar ASF i Sverige. Certifieringen av våra medlemsföretag är en kvalitetsstämpel och visar både engagemang och professionalism.

Snickeri Mimosa har byggt upp en imponerande verksamhet sen 2016 då Rolf Hansson tog över snickeriet från Falkenbergs Kommun. Det drivs idag som ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF), med samma höga standard som andra snickerier. Företaget har, som andra ASF, som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka som ett ASF inom snickeri, med mål att erbjuda medlemskap till personer som får arbete i verksamheten.

Snickeri Mimosa säljer arbetsträningsplatser till myndigheter och kommuner samt bedriver tillverkning av utemöbler i trä, odlingslådor och blomlådor, picknickbord i olika storlekar, fantasifulla och barnanpassade lekredskap i trä för utomhus och inomhusbruk. Man säljer även tjusiga fågelholkar, skärbrädor och staketmoduler. Väl värt ett besök!

  • Vi har fått en överblick och en helhetsbild av företaget. Med systematiskt ledningsarbete kan vi bli mer effektiva i t ex arbetssätt, bättre arbetsmiljö och miljötänkande, säger Maria Nilsson på Mimosa

Snickeri Mimosa: Besöks & Postadress:  Tångvägen 26 B, 311 32 Falkenberg

Tel: 076- 305 94 51 Mail: snickerimimosa@gmail.com https://snickerimimosa.weebly.com/

ASF-ledaren och en av Skoopis certifieringsrevisorer Oskar Rommel säger:

  • SnickeriMimosa har under certifieringen lyft och sett fördelarna med att arbeta med de globala målen i agenda 2030. Man planerar att lyfta in de globala mål som företaget arbetar med i sitt ledningssystem och även redovisa detta i sin marknadsföring och i årsredovisningen. Att som ASF aktivt arbeta med de globala målen ser vi som en stor fördel och en naturlig del i certifieringsprocessen, säger ASF-ledaren och en av Skoopis certifieringsrevisorer Oskar Rommel.

Caroline Fella på Skoopi samordnar och svarar för certifieringen ihop med Jan Forslund.  Skoopis certifieringar görs ihop med Svenska Institutet. Det är en kvalitetsstämpel som visar att företagen uppfyller högt ställda krav inom alla delar av verksamheten.

  • För oss handlar bra affärer och tillväxt också om att få in människor med olika arbetshinder på riktiga jobb, i företag som är fristående från offentlig sektor och vars verksamhet ger överskott. Det utgör en grund för expansion som möjliggör nya anställningar. Certifieringen visar att vi menar allvar, säger Caroline och Jan.

Under hösten 2023 är det dags för en ny omgång företag som ska omcertifieras. För att få behålla sitt certifikat omcertifieras företagen efter två år.

Om certifieringen av ASF: https://skoopi.coop/certifieringar/

Pressmeddelande certifiering Mimosa 230505