Menu
Skip to content
Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

Aktuellt

Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

För ASF

Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

För offentlig sektor

Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

För
näringsliv

Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

ASF-listan

Arkiv

Förstärkt arbetsträning (FAT) kommer ersättas av upphandlade tjänster enligt AF

En av de utmaningar många av Skoopis medlemmar mött de senaste åren är den minskade anvisningen till förstärkt arbetsträning, FAT, och liknande. Vissa handläggare och kontor har uppfattat det som att dessa insatser konkurrerar med upphandlade tjänster. Nu har arbetsförmedlingen gått ut med nya handläggningsrutiner kring detta där de skriver att I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov.”  https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2023-05-29-nya-rutiner-paverkar-anordnare-av-arbetstraning Det innebär att arbetssökande alltid ska prövas mot upphandlade tjänster först, innan anvisning till förstärkt arbetsträning kan ske. Anvisningar till Förstärkt arbetsträning med fördjupad bedömning kommer helt att upphöra från 1/10 2023. Skoopi jobbar tillsammans med bland annat Coompanion och Fremia för att förändra detta, som för vissa av våra medlemmar kommer att slå oerhört hårt, om det blir verklighet.

Ulrica Persson, ordförande