Skip to content
medlemskap

Bli medlem i Skoopi

Ju fler desto starkare är vi. Vi välkomnar alla arbetsintegrerande sociala företag – ASF att bli medlemmar i Skoopi – vår egen intresseorganisation! Här arbetar vi tillsammans med frågor som vi gemensamt kommer fram till är viktiga för vår typ av företag.

Här bygger vi också nätverk mellan ASF så att vi alla kan hjälpas åt och stötta varandra vid behov. I Skoopivärlden finns det många att fråga eller bolla en tanke med.

Skoopi arbetar för att förbättra förutsättningarna att driva ASF i Sverige och att ASF ska bli en tydlig och självklar del inom arbetsmarknadspolitiken.

Självklart vill vi bli fler så vår röst för ASF i Sverige blir än starkare! Ansök om ert medlemskap idag genom att fylla i ansökningsformuläret som ni hittar på knappen nedan:

Grunden för medlemskapet är vår definition av ASF som du kan läsa mer om här. Vill du läsa våra stadgar hittar du dem här.

Handlingar som ska skickas in vid ansökan om medlemskap är stadgar, registreringsbevis samt senaste årsbokslut som mejlas till medlem@skoopi.coop Märk ditt mejl med ert företagsnamn.

Medlemsavgift för 2022 är 1 500 kr fördelat på 1 000kr serviceavgift plus moms samt medlemsavgift på 250kr.

Vi välkomnar även privatpersoner att bli stödmedlemmar i Skoopi.

Vill du som privatperson vara med och stödja Skoopis viktiga arbete och på det sättet möjliggöra för oss att öka vårt inflytande?

Då är du välkommen som stödmedlem i föreningen. Det kostar 250 kr per år och du bli medlem genom att fylla i ansökan på följande länk.

Gruppmedlemskap hos arbetsgivarorganisationen Fremia

Skoopi har ett avtal med arbetsgivarorganisationen Fremia sedan många år som innebär att våra medlemmar kan ingå i Skoopis gruppmedlemskap.

Gruppmedlemskapet innebär att era avgifter till Fremia framöver faktureras av Skoopi och då till en lägre kostnad än om ni betalar själva till Fremia.

Som medlem i Fremia via Skoopis gruppmedlemskap är avgiften 0,20% av årslönesumman samt en administrativ avgift om 50kr per anställd, minst 250kr och högst 1000kr per år.

Har ni frågor kring gruppmedlemskapet kan ni mejla till medlem@skoopi.coop

Det är viktigt att vara medlem i Fremia då Fremia är den enda arbetsgivar­organisationen som har ett kollektivavtal särskilt för de arbetsintegrerande sociala företagen. Hans-Erik Stierna på Fremia är vår rådgivare som du ska prata med om du har frågor som rör dig som arbetsgivare.
Han nås på hans-erik.stierna@fremia.se alt tel 08-702 54 28

Några fördelar med medlemskap i Skoopi​
exempel_ekonomisk_fordel-1024x1024

Genom medlemskap Skoopi får vi ASF​:

En starkare röst i arbetet med att förbättra förutsättningarna för ASF i Sverige

Ett nätverk av andra engagerade ASF och stora möjligheter att påverka arbetet inom organisationen

Nyheter om det senaste via våra digitala nyhetsbrev och medlemsnytt

Möjlighet till förmånligt gruppmedlemskap
i arbetsgivarorganisationen Fremia

Medlemserbjudanden i form av rabatt på varor och tjänster från våra medlemmar

Gemensamma fortbildningsmöjligheter

Hjälp och stöd i frågor om ASF

En bra första grund för att sen klara Skoopis certifiering, att t. ex. era stadgar uppfyller kriterierna för att ansöka om certifieringen.