Menu
Skip to content
Bli medlem

Aktuellt

Bli medlem

För ASF

Bli medlem

För offentlig sektor

Bli medlem

För
näringsliv

Bli medlem

ASF-listan

Bli medlem

Ju fler desto starkare är vi. Vi välkomnar alla arbetsintegrerande sociala företag – ASF att bli medlemmar i Skoopi – vår egen intresseorganisation! Här arbetar vi tillsammans med frågor som vi gemensamt kommer fram till är viktiga för vår typ av företag.

Här bygger vi också nätverk mellan ASF så att vi alla kan hjälpas åt och stötta varandra vid behov. I Skoopivärlden finns det många att fråga eller bolla en tanke med.

Skoopi arbetar för att förbättra förutsättningarna att driva ASF i Sverige och att ASF ska bli en tydlig och självklar del inom arbetsmarknadspolitiken.

Självklart vill vi bli fler så vår röst för ASF i Sverige blir än starkare! Ansök om ert medlemskap idag genom att fylla i ansökningsformuläret som ni hittar på knappen nedan:

Grunden för medlemskapet är vår definition av ASF som du kan läsa mer om här. Vill du läsa våra stadgar hittar du dem här.

Medlemsavgift för 2024 är 1 625 kr fördelat på 1 100kr serviceavgift plus moms samt medlemsavgift på 250kr.

Gruppmedlemskap hos arbetsgivarorganisationen Fremia

Skoopi har ett avtal med arbetsgivarorganisationen Fremia sedan många år som innebär att våra medlemmar kan ingå i Skoopis gruppmedlemskap.

Gruppmedlemskapet innebär att era avgifter till Fremia framöver faktureras av Skoopi och då till en lägre kostnad än om ni betalar själva till Fremia.

Som medlem i Fremia via Skoopis gruppmedlemskap är årsavgiften 0,2% av årslönesumman (dock minst 1000 kr plus moms) samt en fast grundavgift på 1500kr plus moms.

Har ni frågor kring gruppmedlemskapet kan ni mejla till medlem@skoopi.coop

Det är viktigt att vara medlem i Fremia som är den enda arbetsgivar­organisationen med ett kollektivavtal särskilt för de arbetsintegrerande sociala företagen. Hans-Erik Stierna på Fremia är vår rådgivare som du ska prata med om du har frågor som rör dig som arbetsgivare.
Han nås på hans-erik.stierna@fremia.se alt tel 08-702 54 28

Några fördelar med medlemskap i Skoopi​
exempel_ekonomisk_fordel-1024x1024

Genom medlemskap Skoopi får vi ASF​:

En starkare röst i arbetet med att förbättra förutsättningarna för ASF i Sverige

Ett nätverk av andra engagerade ASF och stora möjligheter att påverka arbetet inom organisationen

Nyheter om det senaste via våra digitala nyhetsbrev och medlemsnytt

Möjlighet till förmånligt gruppmedlemskap
i arbetsgivarorganisationen Fremia

Medlemserbjudanden i form av rabatt på varor och tjänster från våra medlemmar

Gemensamma fortbildningsmöjligheter

Hjälp och stöd i frågor om ASF

En bra första grund för att sen klara Skoopis certifiering, att t. ex. era stadgar uppfyller kriterierna för att ansöka om certifieringen.

Medlemsansökan

Innan ni fyller i ansökan föreslår vi att ni på ert företag gemensamt har gått igenom Skoopis definition av arbetsintegrerande sociala företag – ASF. T ex att ett ASF erbjuder arbetsträning samt hållbara anpassade anställningar för personer som har svårt att hitta, få och behålla arbete. Läs mer här

  Namn på ert företag:

  Ert organisationsnummer:

  Företagets gatuadress:

  Postnummer:

  Postort:

  Kommun:

  Län:

  Företagets officiella e-postadress:

  Eventuell annan e-postadress för fakturor:

  Adress till företagets hemsida:

  Namn på kontaktperson för ansökan:

  Kontaktpersonens telefonnummer:

  Kontaktpersonens e-postadress:

  Är ni fristående från offentlig sektor?

  Ska ert ASF ingå i Skoopis gruppmedlemskap hos arbetsgivareorganisationen Fremia (tidigare
  KFO)?

  Är arbetsintegrering det övergripande målet för er verksamhet?

  Berätta kort om er verksamhet:

  Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare?

  Beskriv kort hur ert ASF arbetar med delaktighet för medarbetarna, (t. ex. på vilket sätt
  deltar medarbetarna i beslut om ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter)
  :

  Hur hanteras överskott/vinst i ert ASF?

  Har ert företag offentliga ägare t ex kommun eller region?

  Har ni handledare som är anställda av offentlig sektor?

  Om ni har svarat ja på frågan ovan om handledare, beskriv vilket inflytande de har i
  verksamheten, t.ex. om de sitter med i styrelsen?

  Vill ni samtidigt med medlemsansökan även ansöka om plats på ASF listan?

  Eventuell övrig information:

  Ladda upp stadgar eller bolagsordning här eller skicka separat till stadgar@skoopi.coop.
  (Tillåtet filformat: .pdf)

  Genom att skicka formuläret medger jag att jag tagit del av Skoopis GDPR-information.