Menu
Skip to content
Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

Aktuellt

Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

För ASF

Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

För offentlig sektor

Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

För
näringsliv

Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

ASF-listan

Arkiv

Utbildning våren 2024 för ledningar i olika typer av arbetsintegrerande verksamheter – att skapa riktiga jobb genom utveckling av människor och näringsverksamhet

Sigtuna Folkhögskola i samarbete med organisationer inom den sociala ekonomin och Skoopi erbjuder en terminslång utbildning våren 2024. Kursen med folkhögskolan  bygger till en del på genomförda kurser i 14 år riktade till ledare och handledare hos arbetsintegrerande sociala företag och organisationer.

>>> Anmälan till utbildningen sker här. 

Utbildningen på en termin vänder sig till personer i ledande ställning engagerade i företag och organisationer i den sociala ekonomin/civilsamhället som arbetsintegrerande sociala företag, församlingar och organisationer som driver sådan verksamhet i egen regi eller i särskilda separata former. Ledare och handledare vid kommunala arbetsverksamheter som vill ”knoppa av” från kommunen är också välkomna. Kursen bygger på över 13 års erfarenheter av utbildning till denna målgrupp och är uppdaterad med det senaste på området. Kursens ambition är också att deltagarna blir en del av aktiva kollegiala nätverk av ledare för denna typ av verksamhet.

Utbildningen sker i regi av Sigtuna Folkhögskola i samverkan med organisationen Skoopi och i samarbete med andra organisationer i civilsamhället samt offentliga aktörer som vill främja och utveckla den sociala ekonomins roll. Detta genom utveckling av ledarskap i ej vinstutdelande näringsdrivande verksamhet som främst har ett arbetsintegrerande socialt mål.

Utbildningen avser hjälpa kursdeltagarna att få människor att växa, skapa sig en egen försörjning och att bl.a, därmed bli en integrerad del av både arbetslivet och vårt samhälle

KURSENS MÅL OCH INNEHÅLL

Utbildningens syfte är att stödja deltagarna att bli bättre i sitt ledningsuppdrag, i sin förmåga att tillsammans med övriga medarbetare utveckla affärsverksamheten och dess sociala mål, finna finansiering för expansion samt förmågan att bygga allianser och partnerskap med övrigt civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.

 • Vi gör skriftliga hemuppgifter inför varje kursblock, läser dem och lär av varandra
 • Vi träffar erfarna ledare för organisationer och arbetsintegrerande sociala företag som diskuterar hur ledaren skapar ordning och reda, delaktighet och samverkan (se bild)
 • Vi går igenom och diskuterar likheter och skillnader i arbetsintegrerande verksamhet
 • Vi lär och diskuterar om ledarens proaktiva roll och arbetssätt i verksamheten
 • Vi lär om och diskuterar den ”dubbla affärs/verksamhetsidé” som är vår grund
 • Vi får stöd av kursledningen och av varandra på korta träffar med kurscoachning
 • Vi lär sista kursblocket i maj med inbjudna gäster om hur vi utvecklar modeller för samverkan både med kunder och kollegor

Utbildningen avser komplettera, men inte ersätta, utbildning av handledare eller karriärstödjare som t.ex. utbildning i Mary-metoden. Däremot ingår en orientering vilka utbildningar som finns just riktade till handledare. Läs om Mary-metoden här.

VÅRT STUDIEUPPLÄGG

Det är en distansutbildning på 50%, med två fysiska kursblock om 3 dagar vardera och två digitala kursblock om två dagar under en termin, våren 2024. Därutöver några korta samlingar på en timma för kurscoachning mellan blocken. De digitala kursblocken och coachningen sker via en lärmiljö i Microsoft Teams så tillgång till detta är en förutsättning.

Det första och det sista blocket sker fysiskt på skolan i Sigtuna där det prisvärda boendet, både kost och logi, på internatet invid skolan är den bästa lösningen för deltagarna. Det är också ett sätt ha effektivt lärande av varandra. Kollegor, experter och litteraturen är våra bästa läromedel. Det är därför särskilt viktig att delta på de två fysiska blocken på skolan.

Utbildningen innehåller lärande genom föreläsningar, inläsning av material, att se videos, skriva egna fyra PM (samarbete i par möjligt), delta i grupparbeten och ha erfarenhetsutbyte med andra deltagare samt få kurscoachning mellan kurstillfällena – inte minst då deltagarna förväntas vara aktiva i sina företag/organisationer och alla kanske inte heller är studievana.

Inför alla fyra kursblocken ingår att läsa utvald litteratur och ta del av videos. Deltagarna reflekterar både enskilt och gemensamt över materialet och föreläsningarna genom inlämningsuppgifter i form av skriftliga PM. Tillgång till och viss vana vid dator och Microsoft Teams är nödvändig. Du kan se alla kursblockens tider och dagar här på sidan.

Kursen kommer använda sig av den 13 års erfarenhet av bra material som boken ”Proaktivt Ledarskap” av Michael Wolde – och han medverkar själv på ett av kursblocken. Vi använder kunskap, material- och videoproduktion som ”ASF-Praktikan”, ”Finansieringshandboken”, och ”Effektmätning”. Materialen passar bra för alla typer av arbetsintegrerande verksamhet även om många av dem tagits fram av Skoopi. Denna gratis ”guldgruva” hittar du här: https://skoopi.coop/for-asf/

FOLKHÖGSKOLEUTBILDNING
Folkbildningens fokus på delaktighet och tillvaratagande av deltagarnas egna erfarenheter och engagemang stämmer väl ihop med de värderingar och principer som arbetet i nästan all arbetsintegrerande verksamhet i den sociala ekonomin/civilsamhället vilar på.

Kursen tar således tillvara alla deltagares egna erfarenheter och utnyttjar den ömsesidiga kompetensen bl.a genom metoden “BIG BOSS” där enskilda deltagare får stöd av alla de övriga i problemlösning. Här utnyttjas som resurs det faktum att deltagarna kommer från liknande men samtidigt skilda världar, som framgår av första stycket i denna kursinbjudan.

LÄSÅRSTIDER
Kursstart är må 8/1 då du får ett första kursbrev utskickat med en inläsningsuppgift och att baserat på den ska en första inlämningsuppgift i form av ett PM göras innan vi ses på första kursblocket. Skickas in senast 24/1 så att alla hinner läsa varandra PM innan vi ses första gången. Kursen startar alltså direkt efter jul- och nyårshelgerna med eget arbete.

Det är kort obligatorisk kurscoachning 25/1, 21/2, 27/3 och 2/5 kl. 10.00-11.00.
Det är extra viktigt att delta på de två fysiska blocken i februari och maj.

Block 1 fysiskt på skolan i februari:

 • Ti 6/2 15-17, middag 19-21 (kvällspass)
 • Ons 7/2 9-17,
 • To 8/2 8.30-12.30 + lunch

Block 2 digitalt två förmiddagar i mars:

 • Ons-To 6-7/3 8.30-12.30

Block 3 digitalt två förmiddagar i april:

 • Ons-To 10-11/4 8.30-12.30

Block 4 fysiskt på skolan i sköna maj:

 • Ti 14/5 15-17, middag 19-21 (kvällspass)
 • Ons 15/5 9-17,
 • To 16/5 8.30-12.30 + lunch

Kursavslutning digitalt ons 29/maj 10.00-11.00

Senast en vecka efter sista kurstillfället, 24:e maj, ska eventuella restuppgifter lämnas in så att vi kan skicka dig ett kursintyg vilket vi gör senast veckan innan midsommar. Kursen avslutas alltså onsdag 29:e maj. De digitala kurspassen spelas in på video och om någon har förhinder någon enstaka gång kan kurspasset ses i efterhand och en ersättningsuppgift göras och lämnas in.

ANTAGNINGSKRAV
Något av kraven nedan ska vara uppfyllda för att du ska antas till kursen:
– Du är eller vill bli en bättre ledare, handledare eller i annan ledande funktion.
– Du arbetar i eller sitter i styrelsen för en arbetsintegrerande social verksamhet eller företag..
– Du arbetar på eller för en annan typ av socialt företag, organisation eller en offentligt driven verksamhet som du vill utveckla för att om möjligt bli ett ASF eller lära av ASF.

INTYG

För att bli godkänd krävs aktiv närvaro och inlämning av samtliga hemuppgifter inom de fyra kursblocken och eventuell ersättningsuppgift för ngt missat kurstillfälle. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis i form av ett diplom.

KOSTNADER
Studierna sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier. Antagning är giltig när anmälningsavgifterna är inbetalad till skolan. I avgiften ingår viss kurslitteratur. Resor, kost och logi ingår inte i kursavgiften. Om villkor för övernattning på vandrarhemmet med kost heldag inkl måltider kan du läsa om här.

KURSLEDARE OCH FÖRELÄSARE
Kursledare är Jan Forslund. Jan har mångårig vana av utvecklings- och utbildningsarbete och sitter i styrelsen för det sociala arbetskooperativet ”Bönorna i Handen”.  Jan har tidigare varit verksamhetsledare och affärsrådgivare för socialt- och kooperativt företagande hos organisationen Coompanion Stockholms län i över 25 år, en organisation han var med och startade 1987

 • ”Mina egna ämnen på kursen är främst affärsutveckling, metoder för delaktighet och engagerande av hela teamet, genom bl.a. metoden ”BIG-BOSS”. Jag försöker stötta kursdeltagarna att ”bli sina bästa jag” och leda sina team med ett arbetssätt som präglas av demokrati, delaktighet och en övertygelse att detta bygger både hållbara människor, företag och samhälle. Jag coachar dessutom alla lite extra en gång/mån”

Andra medverkande utbildare/föreläsare är bl.a. verksamhetsledaren vid M29-gruppen, Oskar Rommel och författaren till boken ”Proaktivt ledarskap”, Michael Wolde.

ANMÄL DEJ TILL UTBILDNINGEN – INTE HÄR – UTAN PÅ SKOLANS HEMSIDA

>>> Läs mer och anmäl dej här