Menu
Skip to content
För ASF

Aktuellt

För ASF

För ASF

För ASF

För offentlig sektor

För ASF

För
näringsliv

För ASF

ASF-listan

För ASF

Välkommen

Här har vi samlat information som vi tänker kan vara till nytta för dig som redan idag är aktiv i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF eller du som funderar på att bli en del av eller starta ett ASF. Vi rekommenderar att du först innan du tar del av informationen här läser in dig på vilka Skoopi är https://skoopi.coop/om-oss och hur vi ser på vad ett ASF är https://skoopi.coop/om-skoopi/skoopis-asf-kriterier/