Menu
Skip to content
Pedagogisk ekonomi

Aktuellt

Pedagogisk ekonomi

För ASF

Pedagogisk ekonomi

För offentlig sektor

Pedagogisk ekonomi

För
näringsliv

Pedagogisk ekonomi

ASF-listan

Pedagogisk ekonomi

För att bygga egenmakt och delaktighet från alla i ett ASF så är det viktigt att alla också förstår ekonomin i företaget. Därför är det viktigt att ha ett bokföringsprogram som stödjer att göra bokföringsrapporter tillgängliga och begripliga för alla. Här finns det film som beskriver exempel på detta och hur ett ASF kan använda sig av det.