Menu
Skip to content
ASF är företag!

Aktuellt

ASF är företag!

För ASF

ASF är företag!

För offentlig sektor

ASF är företag!

För
näringsliv

ASF är företag!

ASF-listan

ASF är företag!

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhället och arbetslivet. ASF skapar möjligheter för människor som av olika anledningar har svårt att få eller behålla ett arbete.

Ett ASF har alltså alltid minst två affärs idéer eller verksamheter. Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, städ, sömnad, biltvätt eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.

Det finns inte något särskilt regelverk eller särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag men eftersom det är viktigt att medarbetarna är delaktiga och tar ansvar för företagets utveckling så drivs de ofta som kooperativ De flesta är organiserade i företagsformen Ekonomisk förening, men de drivs även till exempel som Idéell förening eller som aktiebolag med begränsad vinstutdelning. 

https://www.verksamt.se/starta/starta-och-registrera-ditt-foretag/ekonomisk-forening (öppnas i ny flik)

Eftersom ASF är ett företag och en idéburen aktör som har som främsta syfte att integrera människor i arbetslivet och är fristående från offentligsektor innebär det att man inte kan få föreningsbidrag eller andra bidrag från kommunen. Det innebär vidare att när vi söker stöd från kommunen så behöver vi antingen kunna leverera en produkt eller tjänst som vi kan få betalt för eller ingå ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) där vid samverkar med det offentliga kring en samhällsutmaning.