Menu
Skip to content
IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

Aktuellt

IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

För ASF

IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

För offentlig sektor

IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

För
näringsliv

IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

ASF-listan

IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap

Organisationer inom det civila samhället har under det senaste århundradet utvecklat ett stort antal idéer och arbetssätt i syfte att göra vårt samhälle till en bättre plats för personer i utsatta situationer.

Flera sådana idéer möjliggörs nu även inom verktyget idéburet offentligt partnerskap (IOP). Verktyget bygger på en ömsesidig samverkan mellan idéburna och offentliga aktörer, där båda parter ser en möjlighet att uppnå förändring för specifika målgrupper genom att just gå samman – och tillsammans försöka hitta lösningar. Ett IOP skrivs ofta på tre år, men fungerar dock bara då den idéburna aktören har en lösning som ingen annan aktör har. Om det finns flera aktörer som kan erbjuda samma lösning inom ett lokalområde, kan den offentliga parten inte ingå ett IOP med till exempel ett specifikt ASF.