Menu
Skip to content
Utbildning av ASF

Aktuellt

Utbildning av ASF

För ASF

Utbildning av ASF

För offentlig sektor

Utbildning av ASF

För
näringsliv

Utbildning av ASF

ASF-listan

Utbildning av ASF

AKTUELLT HÖSTEN 2023:

 

STUDIECIRKLARNA/LÄRGRUPPER IHOP MED MEDBORGARSKOLAN

Studiehandledningar produceras kopplade till de material Skoopi tagit fram. För att göra det lättare att lära och utvecklas på basis av materialen, egna erfarenheter och diskussionerna bygger vi en struktur som hjälp för studiegruppen och dess ledare
Det hela läggs upp i systemet ”Lernify” som alla i cirkeln/studiegruppen har access till. Vi följer aktuella regler för statsfinansierade studiecirklar presenterade av Medborgarskolan om den formen väljs. Konceptet bygger på 5 träffar om två timmar med inläsning studier mellan träffarna dvs minst nio timmar. Det kan ske i teamet på ett enskilt ASF och/eller som an samverkan mellan flera ASF. En grupp på minst 5 och maximalt 10 personer är att föredra – men ramen/regelverket är egentligen 3-20 personer.

Till personer på ASF-intresserade sociala företag – som vill bli ASF:
– Cirkel/studiegrupp baserat på ”ASF-praktikan” och urval av filmer.
Till personer på ASF som redan är ASF:
– Cirkel/studiegrupp i ”Effektmätning” med skrifter och videor som material.
– Cirkel/studiegrupp i ”Finansiering” med skrifter och videor som material
– Workshop i december en halvdag: ”Skriva bra årsredovisning” med effektredovisning och storytelling.
Till personer i styrelser i ASF och andra sociala företag (och även VL/VD) :
– Cirkel/studiegrupp: Styrelsens och styrelseledamöterna roll och ansvar”.
Till personer i styrelser och ledningar för ASF och andra Sociala Företag
– Cirkel/studiegrupp ”Att arbeta med FN:s Globala Mål Agenda 2030″.
Till ledare, informatörer  och ekonomiansvariga i ASF och andra företag
Cirkel/studiegrupp ”Pedagogisk ekonomi


Anmäl intresse att bli inbjuden/få information här: https://subscribe.minutemailer.com/YpOBODk9