Menu
Skip to content
Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

Aktuellt

Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

För ASF

Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

För offentlig sektor

Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

För
näringsliv

Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

ASF-listan

Arkiv

Prisvärd kompetensutveckling för ASF i höst på fyra utvalda områden – föranmäl intresse nu!

Skoopi har slutit avtal med en region i studieförbundet Medborgarskolan för att kunna organisera effektiv och anpassad kompetensutveckling runt de material vi tog fram under projektet ASF Lyfter. Vi har många bra material i form av böcker, handledning, videos – och vi har bra kontakt med dem som tog fram dem. De fyra utbildningar vi enats om att börja med redan i höst bygger efterfrågan, att vi har material och en samlande bedömning av behoven just nu.

Målgrupp är personer på/hos ASF som redan är ASF:

I juni och augusti informerar vi som ni ser om de kommande erbjudna cirklarna och att vi stöttar med en kort cirkelledarutbildning i september för en person ur cirkeln. Det finns då färdigt avtal med expert för en per ASF i den tänkta cirkeln men deltagarna bestämmer dagar, tider och annat på minst den nivå av tid och möten som gäller för cirklar. Hela upplägget bygger alltså på att det finns en grupp på 5-10 personer knutna till ASF som gemensamt organiserar ett antal utbildande möten runt kunskapen som finns i studiematerialet, de vägledande frågorna och hos deltagarna själva. Anmäl redan nu intresse för respektive cirkel eller workshop – samt att bli lätt arvoderad cirkelledare för er grupp. Att vara lätt arvoderad cirkelledare är inte att vara expert utan att hjälpa till att ihop med gruppen organisera själva processen.

De som är intresserade av en mer färdigförpackad längre utbildning rekommenderas läsa om nya ”ASF Ledarutbildning” som start i höst – anmälan öppen!

– Självstudiecirkel i ”Effektmätning” med skrifter och videor som material. En studiehandledning finns i webbgränsnittet Lernify.  3-5 träffar om minst 9 tim. >>> Föranmäl intresse här

– Självstudiecirkel i ”Finansiering” med skrifter och videor som material. En studiehandledning finns i webbgränsnittet Lernify.  3-5 träffar om minst 9 tim. >>> Föranmäl intresse här

– Självstudiecirkel ”Pedagogisk ekonomi” med färdig video. En studiehandledning finns i webbgränsnittet Lernify.  3-5 träffar om minst 9 tim. >>> Föranmäl intresse här

– Workshop i december en halvdag: Skriva bra årsredovisning med effektredovisning och storytelling. >>> Föranmäl intresse här.

– Träffen i september ”Bli lätt arvoderad cirkelledare” för en av Skoopis tre studiecirklar ovan. >>> Föranmäl intresse att vara lätt arvoderad cirkelledare här.

Detta har tagits fram av Jan Forslund och Caroline Fella och är en samverkan mellan Skoopi, Medborgarskolan och ASF Akademin/Coompanion.