ASF lyfterArbetsförmedlingen återbetalar lönebidrag för över en miljard

Arbetsförmedlingen återbetalar lönebidrag för över en miljard

Många är de ASF som under det senaste året upplevt problem i kontakterna med Arbetsförmedlingen. Efter de senaste årens bantning i personalstyrka följt av en växande arbetslöshet sedan pandemin har myndigheten fått svårt att klara sina åtaganden. Detta har fått till följd att medel för att hjälpa utsatta grupper in på arbetsmarknaden inte har betalats ut.

En dryg miljard av budgeterade medel för lönebidrag till människor med funktionsnedsättningar – betalas nu tillbaka till statskassan. Samtidigt betalas drygt 700 miljoner kronor som skulle ha gått till nystartsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända också tillbaka.

Detta trots att det är fler än tidigare som köar och väntar på att få använda dessa möjligheter. Men pengarna lämnas alltså tillbaka till statskassan – oanvända.

– Vi har inte mäktat med, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar till Sveriges radio.

– Jag tycker att detta är ett fruktansvärt svek mot alla långtidsarbetslösa med funktionshinder, säger Skoopis ordförande Ulrica Persson.

DELA GÄRNA!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt!

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.
Kontakta oss

Tel: 070-683 64 91
info@skoopi.coop
skoopi
skoopicoop

Besöksadress

Lilla Nygatan 13, 1 tr, Stockholm