Ansökan är öppen för er Arbetsintegrerande Sociala Företag som vill certifiera er. Ansök före den 31 augusti. Vi startar den 15 september och avslutas den 15 december 2021.

Länk till anmälan: https://forms.gle/qXmiykUsLCdzmjSv9

Det är ett omfattande arbete att certifiera en verksamhet. Räkna med att arbetet tar cirka ca 3 månader och mellan 50- 100 timmar i eget arbete.

Att delta i certifieringen kostar 6 000 kr exkl moms, kostnad för SIS-dokument tillkommer.

Utbildning och handledning sker digitalt via Zoom och vi använder preliminärt Loops som är en digital plattform där vi skapar, delar och använder material för certifieringen. Detta för att flera på företaget ska ha möjlighet att delta och för att spara på miljön och undvika resor.

Varje företag som vill certifieras får en egen handledare från SKOOPI. Det krävs inte några förkunskaper för att delta i arbetet.

Efter godkänt arbete får ASF ett certifikat som intygar att ASF är certifierad av SKOOPI och SIS standard som är giltigt i 2 år.

Ni behöver mejla separat med era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, likaså registreringsbevis och om möjligt senaste verksamhetsberättelse eller årsredovisning till oss till viktoria@skoopi.coop för att vi ska kunna granska er ansökan!